2019. január 18. | Piroska
Eger.hu

ADÓNAPTÁR 2016.

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2017. február 15.

A polgármesteri hivatal szervezeti egységébe tagozódó adóügyekért felelős egysége Eger városban az Adó Iroda. Itt látják el az adónemek adminisztrációját, nyilvántartási, pénzforgalmi, ellenőrzési és végrehajtási feladatait.


Tisztelt Adózók!

 

Helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó adónemek tekintetében az adózónak a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül a bejelentkezését meg kell tenni az önkormányzati adóhatóság felé. Továbbá az adózónak az adókötelezettségét érintő változásokat, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie.

 

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kellett teljesíteni.

 

Határidő Bevallás Nyomtatvány száma Jogszabályi háttér
január 15. Építményadó - adókötelezettségben bekövetkezett változás bevallása EGER1731 Art. 32. § (2)
január 15. Idegenforgalmi adó - 2016. december havi adóbevallás teljesítése EGER1635 Art. 32. § (4)
január 15. Helyi iparűzési adó - kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2016. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy adókedvezményre jogosult és az adót csökkenteni kívánja EGER1687 Htv. 39/B § (6) b)
február 15. Idegenforgalmi adó - január havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
február 25. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizetőt terhelő adó bevallása EGER1650K Art. 176. § (9)
március 16. Idegenforgalmi adó - február havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
március 21. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemélyt terhelő adó bevallása EGER1650M Art. 176. § (4)
április 15. Idegenforgalmi adó - március havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
május 16. Idegenforgalmi adó - április havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
május 31. Helyi iparűzési adó - 2016. évi adóbevallás teljesítése EGER1687 Art. 32. § (1)
június 15. Idegenforgalmi adó - május havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
július 15. Idegenforgalmi adó - június havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - július havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - augusztus havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
október 17. Idegenforgalmi adó - szeptember havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
november 15. Idegenforgalmi adó - október havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
december 15. Idegenforgalmi adó - november havi adóbevallás teljesítése EGER1735 Art. 32. § (4)
december 20. Helyi iparűzési adó - 2017. évi adóelőleg kiegészítésről adóbevallás benyújtása EGER1787F Art. 32. § (1)

 

Helyi iparűzési adó adónem tekintetében a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóbevallás benyújtását az adóév utolsó napját követő 150. napig kell teljesíteni. Az adóelőleg kiegészítés összegéről teljesítendő bevallást az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni.

 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén adóbevallást a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.

 

Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az adózó felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül szűnik meg; az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnt; egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e tevékenységét megszűnteti, szünetelteti. A bevallást a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani. A végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, a záró bevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben kötelesek benyújtani.

 

 

Határidő Befizetés Jogszabályi háttér
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Art. 176. § (9)
január 15. Idegenforgalmi adó - 2016. december hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
január 15. Helyi iparűzési adó - kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó, aki 2016. évben év közben kezdte tevékenységét, annak az éves adó második részletének megfizetése Htv 39/A. § (4) b)
február 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
február 15. Idegenforgalmi adó - január hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
március 14. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
március 16. Építményadó - éves adó első részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 1.
március 16. Idegenforgalmi adó - február hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
március 16. Helyi iparűzési adó - adóelőleg első részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. b); Htv. 39/A. § (4) a)
március 16. Gépjárműadó - éves adó első részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. B. a)
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Art. 176. § (9)
április 15. Idegenforgalmi adó - március hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
május 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
május 16. Idegenforgalmi adó - április hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
május 31. Helyi iparűzési adó - a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. e)
június 13. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
június 15. Idegenforgalmi adó - május hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Art. 176. § (9)
július 15. Idegenforgalmi adó - június hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. 3.b)
augusztus 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - július hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. 3.b)
szeptember 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
szeptember 15. Építményadó - éves adó második részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 1.
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - augusztus hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 3.b)
szeptember 15. Helyi iparűzési adó - adóelőleg második részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. b); Htv. 39/A. § (4) a)
szeptember 15. Gépjárműadó - éves adó második részletének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. B. a)
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Art. 176. § (9)
október 17. Idegenforgalmi adó - szeptember hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. 3.b)
november 14. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
november 15. Idegenforgalmi adó - október hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. 3.b)
december 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Art. 176. § (9)
december 15. Idegenforgalmi adó - november hónapban beszedett adó befizetése Art. 2. sz. melléklet II. 3.b)
december 20. Helyi iparűzési adó - adóelőleg kiegészítés összegének megfizetése Art. 2. sz. melléklet II. A. 2. c)

 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó befizetését a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bejelentkezés és a bevallás a vállalkozók esetében kizárólagosan elektronikus úton teljesíthető.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a részletes tudnivalókat, továbbá a nyomtatványokat a www.eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu oldalon találják.

 

Önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 09.00 - 16.00;
Kedd: 09.00 - 16.00;
Szerda: 09.00 - 17.00;
Csütörtök: 09.00 - 16.00.

Eger, Dobó István tér 2.

 

Levelezési cím:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda,
3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Általános telefonszám:

+36 (36) 523-700


E-mail:

ado@ph.eger.hu

 

Honlap:

ado.eger.hu

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza