2018. december 16. | Etelka
calendar-image
Eger.hu

Iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetősége

Létrehozva: 2017. augusztus 28.  |  Utoljára frissítve: 2017. augusztus 28.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben Önök egyéni vagy társas vállalkozók, úgy a helyi iparűzési adóban 2017. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás adatai alapján kell teljesíteniük.


Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 42. § (1) bekezdése alapján önadózás útján kell teljesíteni.

 

Az adózónak – külön kérelem alapján – lehetősége van arra, hogy az Art. 42. § (2) bekezdése alapján az adóelőleg módosítását kérje abban az esetben, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A bázis év adatai alapján megállapított adóelőleget tehát az adóév tényleges helyzetéhez lehet igazítani. A kérelem mindenki számára költség-, és illetékmentes.

 

Az adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

 

Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2017. szeptember 15. előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. A kérelem benyújtására az „EGER1787EM2" számú űrlap szolgál, amely elérhető az önkormányzati adóhatóság www.eger.hu (adóügyek) vagy az ado.eger.hu honlapján. Amennyiben az adózó rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, úgy a kérelmet elektronikus úton is benyújthatja.

 

Az adóelőleg-mérséklés iránti kérelemnél megfelelő körültekintéssel kell az adózónak eljárnia, ugyanis amennyiben jogosulatlanul kéri az előleg csökkentését, úgy az Art. 172. § (13) bekezdése alapján 20%-os mértékű mulasztási bírság is terhelheti az adózót, ha az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg mérséklését kérte és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit a tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan az E-ADO rendszeren keresztül - az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait, számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát (személyes adatok, bevallási adatok), egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthet.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza