2018. december 17. | Lázár
calendar-image
Eger.hu

Január 15: fontos bevallási, bejelentési határidő

Létrehozva: 2018. január 12.  |  Utoljára frissítve: 2018. január 12.

Fontos, az önkormányzati adóhatóság felé történő helyi adókkal kapcsolatos adatbejelentési, bejelentkezési, változásbejelentési és adóbevallási határidő következik 2018. január 15-ével.


I. Építményadóval kapcsolatos adatbejelentés

 

- Építményekkel, épületekkel kapcsolatosan adatbejelentés

2018. január 1-jét követően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek (tulajdonosok) számára, akiknek az építményükkel /épületükkel/épületrészükkel (építmény) kapcsolatosan bármilyen - adóztatást is érintő - változás történt a múlt évben, 2018. január 15-ig lehet (az adóbevallást felváltó) adatbejelentés formájában bejelenteniük az adókötelezettséget érintően bekövetkezett változásokat önkormányzati adóhatóságunk felé. Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (2018. január 1.) szerint keletkezik. Így, ettől az időponttól nyílik meg a bejelentés teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben (pl.: 2017. évben) történt változásról az adóév első napját követő 15 napon belül (2018. január 15-éig) kell bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak. 2018. január 1-jétől a változások bejelentésére „EGER1831" számú adatbejelentési nyomtatvány szolgál.

 

- Reklámhordozók építményadójának adatbejelentése

2018. január 1-jétől adókötelessé vált Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A köztudatban reklámhordozónak minősülő adótárgy - a teljesség igénye nélkül - az óriásplakát, hirdető oszlop, utcabútorok, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin, molinó, megállító tábla és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz stb. Az adótárgyak után első alkalommal – az adótárgy tulajdonosának - a 2018. január 1-i állapot alapján kell az adatbejelentést megtenni az alábbi adatbejelentő nyomtatványon /„EGER18REKL"/.

II. Helyi iparűzési adót és idegenforgalmi adót érintő bejelentkezések, változás bejelentések

Bejelentési kötelezettség, változás bejelentés

A vállalkozónak - a Htv. 42/E.§ (1-2) bek. kivételével - a tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül kötelessége bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál az „EGER18BEJ" számú nyomtatványon. A vállalkozók (az előtársaság, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozás kivételével) ha adóelőleget is kötelesek megállapítani a „EGER18BEJAE" számú csökkentett adat tartalmú bejelentkezési nyomtatványon teljesítik – adóhatósági felhívásra – adókötelezettségüket. A vállalkozónak az iparűzési vagy idegenforgalmi adókötelezettségét érintő változást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül „EGERVBEJ" számú nyomtatványon be kell jelentenie.

Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság illetve az állami adó és vámhatóság a jogszabály alapján az önkormányzati adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton továbbítja. Így az adózót - iparűzési adóalanyként, vagy idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezettként - nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóban, illetve az idegenforgalmi adóban sem. (Art. 42/E.§) Változás bejelentést azonban továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni az érintett adózóknak is.

III. Kisadózó vállalkozások tételes adóját választók adózók adó bevallási kötelezettségének teljesítése

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (kisadózó vállalkozás) számára, 2018. január 15-ig lehet a helyi iparűzési adóban az adókedvezményt igénybe venni, illetve 2018. február 15-ig lehet a kisadózó vállalkozásokra érvényes tételes adózási módot választani! Azon kisadózó vállalkozás adóalanyok, akik a 2017. évre vonatkozóan az önkormányzat rendelete alapján helyi önkormányzati adókedvezményt kívánnak érvényesíteni, azt az „EGER1787" számú HIPA bevallási nyomtatványon, bevallási kötelezettség teljesítése keretében 2018. január 15-ig tehetik ezt meg. A bevallás benyújtás lehetőségek a kisadózó vállalkozás alanyok számára, nem kötelező érvényűek, ám az adóelőny érvényesítése csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

IV. Adókötelezettségek (adatbejelentés, adóbevallás, bejelentkezés, változás bejelentés,) teljesítése formája és módja

Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy 2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt) kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz. Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek" menüpont alatt tájékozódhatnak, ahol megtalálják nyomtatványainkat is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu honlap elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok stb., valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018. január 12.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza