2018. december 15. | Valér
calendar-image
Eger.hu

Nonprofit szervek adómentessége

Létrehozva: 2017. március 21.  |  Utoljára frissítve: 2017. március 21.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatni szeretné Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.


Az adómentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

  • Az építményadóban a mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. A bevallást tehát minden év május 31. napjáig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1731NY" nyomtatvány segítségével.
  • Helyi iparűzési adó tekintetében a feltételek meglétéről az adóalany a helyi iparűzési adó mentességi nyilatkozat benyújtásával írásban köteles nyilatkozni az adóhatóság részére szintén minden év május 31-éig, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1687NY" nyomtatványon.

A helyi adó mellett a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. b) bekezdése alapján mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak minden évben nyilatkoznia kell az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1770MENT" nyomtatványon.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bevallás a vállalkozók esetében kizárólag elektronikus úton teljesíthető.

 

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 09.00-16.00
Szerda: 09.00-17.00
Csütörtök: 09.00-16.00

 

Ügyfélfogadási hely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája,
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bevallással kapcsolatos részletes tudnivalókat, továbbá a bevallási nyomtatványokat a www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek, illetve az ado.eger.hu oldalon találják.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza