2018. december 15. | Valér
calendar-image
Eger.hu

Tájékoztató iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Létrehozva: 2017. november 22.  |  Utoljára frissítve: 2017. november 22.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint - a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak - az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

 

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha
– a várható évi adójára vonatkozó bejelentés, változásbejelentést megtételét elmulasztotta,
– az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
- az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

 

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez adóbevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „EGER1787F" számú nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2017. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2017. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a város honlapjáról, az www.eger.hu, vagy ado.eger.hu címről letölthető.

 

2017. november 1-jétől a Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdése értelmében az adózónak lehetősége van arra is, hogy az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét is az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítse. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adóhatósága évek óta működteti elektronikus adóbevallási rendszerét, így azt javasoljuk a T. Adózóknak, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan a hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében az www.eger.hu vagy ado.eger.hu / Adóügyek / Elektronikus ügyintézés linkről elérhető egri HIPA adóelőleg kiegészítés bevallásának nyomtatványát („EGER1787F") szíveskedjenek használni, mivel az ellenőrzi az adóbevallás helyességét és a benyújtó személyét is.

 

Az adóbevallási kötelezettség azt is jelenti, hogy az érintett adózónak a bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0" forint.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Art. 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének 58/2012. (XI. 29.) az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelete értelmében a vállalkozások csak elektronikus úton nyújthatnak be bevallást, bejelentkezést, változás-bejelentést.

 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az adózóknak a várható éves adójukat - a mulasztási bírság elkerülése érdekében - ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

 

Segíteni és egyszerűsíteni szeretnénk az adózók/vállalkozások ilyen irányú munkáját, így naprakészen az E-ADO rendszer segítségével betekinthetnek folyószámláikba és ezáltal tételesen ellenőrizhetik befizetéseiket, ennek függvényében pontosan tudják majd teljesíteni tényleges előlegfizetésüket is.

 

Iparűzési adóbefizetést erre a számlaszámra várjuk:

Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestülete
12033007-00102883-02200006 számú
Helyi iparűzési adó számla

 

Köszönjük együttműködésüket és azt, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város működéséhez, fejlődéséhez.

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza