26 ma 2018
12° calendar-image 29°

MAŁA SYNAGOGA

W Małej Synagodze, która jest najstarszą synagogą w Egerze mieści się obecnie Galeria Sztuki Współczesnej.

KOŚCIÓŁ SERWITÓW

KOŚCIÓŁ SERWITÓW

Minorita

Na placu Dobó znajduje się kościół Minorytów, najpiękniejszy barokowy kościół w Egerze. Kościół został poświęcony w 1771 r. Św. Antoniemu z...

KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW

KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW

BAZYLIKA

BAZYLIKA

Kościół Cysterski Św.

Kościół Cysterski Św. Bernardyna i Św. Franciszka z Borgii

Kościół Rác

Kościół Rác (ortodoksyjna cerkiew serbska)

Minaret

Minaret jest w Europie najbardziej na północ wybudowanym zabytkiem okresu tureckiego.

Dolina Pięknych Pań

Dolina Szépasszony-völgy dziś liczy blisko 200 winnic, które w minionych stuleciach były ściśle powiązane ze słynnymi winami Egeru.

Pałac Prałata Wielkiego

Pałac rokoko budował na podstawie planów Jakaba Fellnera hrabia Ignacy Batthyány piastując funkcję prałata wielkiego capitulum.

Líceum – Szkoła Wyższa im. Károlya Eszterházy

Liceum zostało wybudowane w latach 1765-1785. Pierwszy projekt wykonał Mátyás Gerl, a budowę ukończył Jakab Fellner. Budynek nosi nazwę swojego...

Brama Fazola – Urząd Wojewódzki w Egerze

Urząd wojewódzki został zbudowany na podstawie projektów Mátyása Gerla w latach 1749-56.

Ogród arcybiskupi

Ogród arcybiskupi (Érsekkert) w Egerze znajduje się na terenie odgraniczonym ulicami Klapka György i Hadnagy. Przed 1990 rokiem park nosił nazwę Ogrodu...

Plac Dobó

Plac Dobó najbardziej jednolity i zamknięty plac Egeru.

Dom Buttlera

Dom budowany w XVIII stuleciu w stylu barokowym swoją nazwę otrzymał od Jánosa Buttlera ówczesnego właściciela, dowódcy garnizonu miasta, którego...

Muzeum Marcepanu Kopcsik

Muzeum Marcepanu Kopcsik

Galeria Agria Park

Przeżycie w sercu Egeru