21 marzec 2018
-2° calendar-image

Minorita

#ARTICLE_DATE_LETREHOZVA#: 21 luty 2013  |  Created: 15 czerwiec 2015

Na placu Dobó znajduje się kościół Minorytów, najpiękniejszy barokowy kościół w Egerze. Kościół został poświęcony w 1771 r. Św. Antoniemu z Padwy.


Projektantem był prawdopodobnie Kilian Ignaz Dientzenhofer, ale projekty artystyczne przypisywane są również Mátyásowi Gerlowi, który był architektem wiedeńskiego księcia prymasa. Budowa zarządzali egerscy mistrzowie János Falk oraz János Nietschmann.

Na fasadzie widnieje rok 1771, jako rok ukończenia budowy, jednak prace wewnątrz kościoła trwały do 1792 r. Wygląd wnętrza kościoła dorównuje swym pięknem jego części zewnętrznej.

Po lewej stronie kościoła Minorytów znajduje się wybudowany w latach 1773-75 dawny klasztor Minorytów, w którym obecnie mieści się internat dla dziewcząt należący do szkoły Św. Jadwigi. Po prawej stronie kościoła znajduje się Ratusz Miejski. Wcześniejszy ratusz z 1712 r. stał również w tym miejscu, ale ze względu na zwiększone potrzeby w latach 1898-1900 wybudowano go na nowo wg projektu Istvána Winda. Na fasadzie tego jednopiętrowego budynku znajduje się Święta Korona oraz herb miasta.

 < Back