Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

A 2023. május 16-i ülés anyaga

Létrehozva: 2023. május 12.  |  Utoljára frissítve: 2023. május 15.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. május 16. 14:00, Városháza Rendezvényterem

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, továbbá az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolójáról és 2023. évi munkatervéről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Egri Városfejlesztési Kft. képviselője
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Np. Kh. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kh. Np. Kft.
Nagy Mihály ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Np.Kft Eger Hulladékgazdálkodási Np. Kft.
File Sándor Pál Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató
Juhász Géza ügyvezető, Városgondozás Eger Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló

 

2./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.

 

3./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójáról az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Erdeiné Tóth Emese helyi közszolgáltatási szakértő helyi közszolgáltatási szakértő, VOLÁNBUSZ Zrt.
Tóth Zoltán Heves vármegyei forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

4./Előterjesztés a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. részére 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó időszakra nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető

 

5./Előterjesztés a helyi közlekedést érintő tanszünetes menetrend változtatásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Erdeiné Tóth Emese helyi közszolgáltatási szakértő helyi közszolgáltatási szakértő, VOLÁNBUSZ Zrt.
Tóth Zoltán Heves vármegyei forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

6./Előterjesztés bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fejes Szonja vagyongazdálkodási divízióvezető, Evat Zrt.

 

7./Előterjesztés az egri 5042/A/4 hrsz-ú ingatlan 22,6 m2 térmértékű ingatlanrészének kedvezményes használatba adásáról a Cukorbetegek Egri Egyesülete részére (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
Jakabné Jakab Katalin elnök, Cukorbetegek Egri Egyesülete

 

8./Előterjesztés a Cukorbetegek Egri Egyesülete által használt Eger, Dobó tér 9. fsz. 4. 5042/A/4 hrsz. alatt működő Tanácsadó Iroda ingyenes, közcélú használatának biztosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Orosz Lászlóné képviselő

Meghívott:
Jakabné Jakab Katalin elnök, Cukorbetegek Egri Egyesülete

 

Rendelettervezet
9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradványának jóváhagyásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés „Hitelszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” tárgyú versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Rendelettervezet
13./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

14./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
15./Előterjesztés a 2023. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról (VPÜB, VKISZB, KGY
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés a vízfelület használat 2023. évi támogatásáról (VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.

 

17./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítására (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

18./Előterjesztés a Belső Ellenőrzés 2022. évi munkájáról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

19./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti-, bérleti-, és rekreációs földhasználatra vonatkozó díjakról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyó döntésével hatályba lépő szerződésekről (VPÜB)

Letölthető dokumentum kiegészítés


Földvári Győző elnök

 

Zárt ülés
21./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 4520-4/2023. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!