Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 03. | Ferenc

A 2023. március 21-i ülés anyaga

Létrehozva: 2023. március 17.  |  Utoljára frissítve: 2023. március 22.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. március 21. 15:00, Városháza Rendezvényterem

 

1./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Oroján Sándor képviselő

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az építményadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról(KGY, VGB, VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az építményadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról(KGY, VGB, VPÜB)
Juhász Ádám

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint önköltségének megállapításáról (VKISZB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő közszolgáltatási támogatási szerződésről (VGB, VPÜB, KGY, )
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető ügyvezető

 

7./Előterjesztés a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. részére 2022-ben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető

 

8./Előterjesztés az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft

 

9./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

10./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

11./Előterjesztés az Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

12./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Városa és a Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft között létrejött szerződés módosítására a Márai Látogató Központtal kapcsolatban (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Zita elnök

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

13./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ által üzemeltetett Bartakovics Béla Közösségi Ház működtetésére kötött üzemeltetési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyásáról (VKISZB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Pataki Zsuzsanna EKMK- igazgaó

 

14./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár létszámkeret bővítésének jóváhagyásáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

 

15./Előterjesztés egyházi fenntartású ingatlanok tulajdonba adásáról (VGB, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az Eger, Dobó tér 11. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés ingatlan elidegenítéséről (VGB, VPÜB, )
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés az EKVI Alapító Okiratának módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés a 2023. évi fejlesztési hitelfelvételről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés a Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntő támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés az Eger, József Attila utca 14. szám előtti önkormányzati ingatlanrész telekkiegészítésként történő elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés az egri 6067/A/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról (VGB, VPÜB)
Sós Tamás elnök

 

24./Előterjesztés a 2023. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Zárt ülés
25./Előterjesztés egyezségi kísérletről bírósági peres eljárásban
Mirkóczki Ádám polgármester

 

26./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyó döntésével hatályba lépő szerződésekről
Földvári Győző elnök

 

27./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesterének 1062-2/2023. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!