Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

A 2023. szeptember 18-i ülés anyaga

Létrehozva: 2023. szeptember 15.  |  Utoljára frissítve: 2023. szeptember 21.

Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. szeptember 18. 14:30, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete ezüst hársfa helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításáról (II. forduló) VUKKB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívottak:
Ferenczy Tamás
Dr. Daragó Eszter kérelmező

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének és annak mellékleteit képező Szabályozási Terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a 87. számú Füzesabony – Eger – Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése kapcsán (I. forduló VUKKB, KGY)
Komlósi Csaba képviselő

Meghívottak
Farkas László Értékterv Kft.

Kiss-Oláh Renáta ügyvezető, TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

 

 

3./ Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a településrendezési eszközök módosításához Eger, Szépasszonyvölgy városrészét érintően a 0851/4 és 0851/5 helyrajziszámú külterületi ingatlanok más célú hasznosíthatósága érdekében (VUKKB)
Kacsó János főépítész

Meghívottak:
Bíró Ádám Tervező
Dr. Tihaméri István Kérelmező

 

4./Előterjesztés Nemzetes Harsányi Jenő emlékére emlékfa ültetéséről (VUKKB)
Gál Sándor Városüzemeltetési Iroda vezetője

Meghívottak:
Plank Gábor Miklós

 

5./Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a hatályos településrendezési eszközök módosításához az Eger, Kistályai út 0656/20 helyrajzi számú ingatlanon tervezett telephely bővítés kapcsán (VUKKB)
Kacsó János főépítész

Meghívottak:
Fajcsák Dénes Arkt Építész és Művészeti Egyesület ügyvezető
D-ZS Autó Kft Külső meghívott

 

6./Előterjesztés a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság által ellenőrzött dokumentumáról (VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. vezető projektmenedzser

 

7./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város II. Települési Környezetvédelmi Programja (2022-2027) végrehajtási tervének ütemezésére (VUKKB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

8./SafeCross okoszebra létesítése az Eger, Cifrakapu utca 138. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a hatályos településrendezési eszközök módosításához az Eger, Vasút utca 6780/12 helyrajzi számú ingatlanon tervezett kereskedelmi épület megvalósítása kapcsán
Kacsó János főépítész

Meghívottak:
Kerekes Ferenc Szálka'96 Kft
Kőszeghy Ábel KőszeghyArt Bt.
Fajcsák Dénes tervező,  Arkt Építész Stúdió

 

10./Előterjesztés Szent István király emlékoszlop létesítéséről a Tinódi Sebestyén utca (hrsz.: 10038) közterületén
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hoór Kálmán Fertálymester építtetők képviseletében.

 

Tájékoztató
11./Tájékoztató az épített városi értékek egyedi helyi védelem alá helyezésének előrehaladásáról (VUKKB)
Kacsó János főépítész

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!