Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

A 2022. február 21-i ülés anyaga

Létrehozva: 2022. február 17.  |  Utoljára frissítve: 2022. február 28.

Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság, Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2022. február 21. 9:30 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.-2025. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló többször módosított 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról - a város több részterületére vonatkozó módosítás önkormányzati igények és egyes általános előírások kapcsán II. forduló (VSZUKB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete és annak mellékletét képező Déli Iparterület szabályozási tervének módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) és a 612/2012.(X.25.) közgyűlési határozatok módosításáról – a Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlanra és tömbjére, a Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlanra és tömbjére vonatkozó egyedi II. forduló (VSZUKB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató MultipackKft.- ügyvezető igazgató
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. ügyvezető igazgató

 

Előterjesztés
4./Előterjesztés Eger, Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlan, valamint Eger, Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlan beépítési mértékének növelése kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről (VSZUKB, VGB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

5./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének végrehajtásáról (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

6./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2022. évi munkatervéről (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

7./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum 2021. évi munkatervének végrehajtásáról (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

8./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum 2022. évi munkatervéről (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

9./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (vszukb)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

10./a Dobó István Vármúzeum közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos három évre szóló kötelezettségvállalás engedélyezésére (VSZUKB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

11./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2021. évi munkatervének végrehajtásáról (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató

 

12./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2022. évi munkatervéről( VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató

 

13./Előterjesztés Kossuth L. u. 12. „Civil Ház” működtetésére kiírt pályázat eredményéről szóló döntésről (VSZUKB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
Nagy Árpád soros elnök Civil Kerekasztal
Csathó Tibor ÉLETFA Környezetvédő Szövetség

 

14./Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodásról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Pataki Zsuzsa Külső meghívott

 

15./Előterjesztés A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatáról és célrendszeréről (VSZUKB, KGY)

Letölthető dokumentum Stratégia
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser
Dr. Gordos Tamás Pro Regio Nonprofit Kft. szakmai igazgató

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén különleges személyszállítást végző járművek részére új várakozóhely kijelöléséről, valamint a szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívásról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft. Eger Város Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

17./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Eger Deák Ferenc u. 17. cím alatti hasznosításáról. (VSZUKB, VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Novák Katalin Mozaik suli vezetője
Varga Tibor Józsefné Deák Ferenc tagóvoda vezetője
Felföldiné Szabados Ágnes Szivárvány Óvoda-óvodavezető

 

18./Előterjesztés a 18/2022. (I. 27.) közgyűlési határozat módosításáról (VSZUKB, VPÜB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák beolvadással megvalósuló átalakítás útján történő átszervezéséről
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

20./Előterjesztés az önkormányzati bérlakások bérbeadási gyakorlatának felülvizsgálatára.
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

21./Előterjesztés Eger, Nagylapos városrész 01046/42, 01046/90 és 01046/91 helyrajzi számú külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről VSZUKB, VGB, KGY
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 

22./Előterjesztés a XVI. CMAS Uszonyosúszó Világkupa támogatásáról (VSZUKB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
23./Tájékoztató az Egri Városi Sportiskola 2021. évi tevékenységéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

 

24./Tájékoztató az Iskolai Diáksport Bizottságok (Alsófokú Diáksport Bizottság és a Középfokú Diáksport Bizottság) 2021. évi tevékenységéről (VSZUKB)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Fodor-Fejes Adrian Adél ADSB elnök
Nagy Gerzson KDSB elnöke

 

25./Tájékoztató a Városi Diáktanács (VDT) 2021. évi működéséről, valamint az ifjúságszakmai struktúrák, szolgáltatások, információszolgáltatás, tanácsadás biztosításáról (VSZUKB; KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Madarász Réka Ifjúsági koordinátor

 

26./Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi tevékenységéről (vszukb.kgy)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Tóth Róbert Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

 

27./Tájékoztató az Egri Szociális Intézmény, illetve a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2021. évben végzett feladatairól (VSZUKB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

28./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
29./Előterjesztés önkormányzati bérlakásban élők bérleti, használati jogviszonyának hosszabbításáról (VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter irodavezető

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

30./Előterjesztés nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

31./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!