Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 23. | Lenke

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. február 19.  |  Utoljára frissítve: 2021. február 19.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. február 19. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
5/2021 (II.19) önkormányzati rendelete

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
54/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítására

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) A Rendelet 10. § kiegészül az alábbi 9. alponttal:

9. könyvelési feladatok ellátása

 

(2) A Rendelet 18. § b) Gazdasági Iroda elnevezésű pontja kiegészül az alábbi bc) alponttal:

b) Gazdasági Iroda
ba) Költségvetési Csoport
bb) Pénzügyi Csoport
bc) Intézmény gazdálkodási Csoport

3. §

 

1./ Ez a rendelet 2021. április 1.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám                                                                     Dr. Bánhidy Péter
polgármester                                                                               jegyző

 

Mellékletek: 

Letölthető dokumentum előzetes hatásvizsgálat

Letölthető dokumentum Ügyrend 2021. április 1-től

Letölthető dokumentum szervezeti felépítés  2021. április 1-től

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!