Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 13. | Ida

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. június 08.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 08.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. június 08. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2021. (VI. 08.) önkormányzati rendelete
az Eger Városkártyáról szóló
4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések
1. §

 

Az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nyilvántartásban vezetett adatok más célra nem használhatók fel. A nyilvántartás tartalmazza:
a) jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a jogosultságot megalapozó adatokat, úgymint lakóhely, munkahely, felsőoktatási intézmény megnevezése, továbbá e-mail cím és telefonszám,
c) a városkártya érvényességének kezdő és befejező időpontját,
d) a városkártya sorszámát."

 

Záró rendelkezések
2. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám polgármester                                                             Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!