Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Üdvözöljük a „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Kedvezményezett neve: Építési és Közlekedési Minisztérium, és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”
A szerződött támogatási összeg: 4 795 556 831 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90 %
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 10 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.01.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Eger település közigazgatási területe.

Az agglomeráció és a város a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet szerint a település csatornahálózat bővítése és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint szennyvízcsatorna-hálózat bővítése. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

MŰSZAKI/GAZDASÁGI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal.

TÁRSADALMI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:HÍREK

BEFEJEZŐDÖTT EGER VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
2022. június 22.

A Széchenyi 2020 program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,796 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 5,328 milliárd forintból valósult meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.
A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító műtárgyainak korszerűsítése, és iszapkezelési berendezéseinek fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, rekonstrukciója volt.
A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztítás fejlesztése keretében a gépi rácsokat, automatikus tisztítású rácsokra cserélték, lefedték az előülepítőket, és a lefedés alatti légteret korszerű szellőztetéssel látták el. A szaghatás minimalizálására a meglévő nyitott szennyvízcsatornák és az osztóakna légáteresztő lefedéseit kicserélték tömör műanyagra. A levegőztető rendszer meglévő fúvó gépéit korszerűbb és energiatakarékosabb gépek váltják fel.
Az iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése volt a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. Az anaerob rothasztókban keletkező biogázt elsősorban elektromos energia termelésére fordítják. A megtermelt elektromos energiát a telepi elektromos rendszerbe vezetik, a keletkező hulladék-hő a technológiai hőigények kielégítésére és az épületek fűtésére fordítható. Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése gázmotorokban történik.
Az iszapvonal fejlesztése során megvalósult a kihordócsigával, iszapmozgatóval ellátott fedett iszapfogadó akna, kevertiszap-medence és iszapszivattyú akna biofilterrel. A meglévő iszapvíztelenítő gépházba polielektrolit adagolással ellátott két darab iszapsűrítő berendezést telepítettek. Sűrítettiszap-tároló épült az iszapsűrítő gépekről lekerülő iszap tárolására. Az iszaprothasztást végző gépészeti berendezések elhelyezésére a meglévő iszapvíztelenítő gépházban külön gépházat alakítottak ki. Megépült két, összesen 2600 m³ hasznos térfogatú rothasztó, a rothasztáshoz tartozó gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, keverőkkel, hőcserélővel. Épült egy fedett rothasztottiszap-tároló és kigázosító medence keverővel, passzív biofilterrel. Telepítésre került két iszapvíztelenítő csigaprés, polielektrolit adagolással. Épült két melegvizes-fűtéssel ellátott szolár szárító csarnok iszapforgató berendezéssel és iszaptároló térrel. A keletkező biogázt az 1050 m³ térfogatú tartályban tárolják, ehhez kiépítésre kerültek a technológia biztonságos üzemeltetéséhez szükséges berendezések. A biogáz hasznosítása a telepítésre kerülő biogáz/földgáz alternatív égővel ellátott kazánokban (2 db), és a 125 kW kapacitású biogáz tüzelésű gázmotorokban (2+1 db) történik. A telep hídmérleget kapott a térségből beszállításra kerülő szennyvíziszap mérésére.
A külső energia szükséglet további csökkentésére telepítettek egy 200 kW névleges teljesítményű napelemet a meglévő víztelenítő gépház tetejére.
A projekt keretében sor került 2230 m szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítésére, 4210 m meglévő hálózat rekonstrukciójára, 2517 m főgyűjtő gravitációs szennyvíz csatorna kapacitásnövelésére és 163 db házibekötés kiépítésére.
A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő lakosság 66 388 fő. „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 5 328 396 479 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 795 556 831 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.


FOLYAMATBAN VAN EGER VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
2020. január 14.
A Széchenyi 2020 program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,796 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 5,328 milliárd forintból valósul meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja tehát a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése.

„Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 5 328 396 479 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 795 556 831 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A csatornahálózat bővítése jelenleg 66%-os készültségi szinten áll, a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója is folyamatban van már. A kivitelezési munkák 2020. decemberéig tartanak, amelyet követően a projekt lezárására várhatóan 2021. januárjában kerül sor. A projekt sajtónyilvános rendezvényére 2019. november 26-án került sor Eger Polgármesteri Hivatalának Dísztermében.

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

KAPCSOLAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mirkóczki Ádám, polgármester
Telefon: +36 36 523 701

A szennyvíztisztító telep üzemeltetője:
HMV Heves Megyei Vízmű Zrt.
(3300 Eger, Hadnagy u. 2.)


GALÉRIA

Lakossági fórum

Lakossági fórum Lakossági fórum

Tervek

Tervek Tervek Tervek

Kivitelezés

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Sajtónyilvános rendezvény

Sajtónyilvános rendezvény Sajtónyilvános rendezvény Sajtónyilvános rendezvény Sajtónyilvános rendezvény Sajtónyilvános rendezvény

Sajtónyilvános zárórendezvény

Sajtónyilvános zárórendezvény Sajtónyilvános zárórendezvény