Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Üdvözöljük a „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: Építési és Közlekedési Minisztérium, és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”
A szerződött támogatási összeg: 4 795 556 831 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90 %
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 10 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.01.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Eger település közigazgatási területe.

Az agglomeráció és a város a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet szerint a település csatornahálózat bővítése és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint szennyvízcsatorna-hálózat bővítése. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

MŰSZAKI/GAZDASÁGI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal.

TÁRSADALMI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
  • A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
  • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
  • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
  • A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
  • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
  • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.

HÍREK

BEFEJEZŐDÖTT EGER VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
2022. június 22.

A Széchenyi 2020 program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,796 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 5,328 milliárd forintból valósult meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.
A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító műtárgyainak korszerűsítése, és iszapkezelési berendezéseinek fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, rekonstrukciója volt.
A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztítás fejlesztése keretében a gépi rácsokat, automatikus tisztítású rácsokra cserélték, lefedték az előülepítőket, és a lefedés alatti légteret korszerű szellőztetéssel látták el. A szaghatás minimalizálására a meglévő nyitott szennyvízcsatornák és az osztóakna légáteresztő lefedéseit kicserélték tömör műanyagra. A levegőztető rendszer meglévő fúvó gépéit korszerűbb és energiatakarékosabb gépek váltják fel.
Az iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése volt a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. Az anaerob rothasztókban keletkező biogázt elsősorban elektromos energia termelésére fordítják. A megtermelt elektromos energiát a telepi elektromos rendszerbe vezetik, a keletkező hulladék-hő a technológiai hőigények kielégítésére és az épületek fűtésére fordítható. Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése gázmotorokban történik.
Az iszapvonal fejlesztése során megvalósult a kihordócsigával, iszapmozgatóval ellátott fedett iszapfogadó akna, kevertiszap-medence és iszapszivattyú akna biofilterrel. A meglévő iszapvíztelenítő gépházba polielektrolit adagolással ellátott két darab iszapsűrítő berendezést telepítettek. Sűrítettiszap-tároló épült az iszapsűrítő gépekről lekerülő iszap tárolására. Az iszaprothasztást végző gépészeti berendezések elhelyezésére a meglévő iszapvíztelenítő gépházban külön gépházat alakítottak ki. Megépült két, összesen 2600 m³ hasznos térfogatú rothasztó, a rothasztáshoz tartozó gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, keverőkkel, hőcserélővel. Épült egy fedett rothasztottiszap-tároló és kigázosító medence keverővel, passzív biofilterrel. Telepítésre került két iszapvíztelenítő csigaprés, polielektrolit adagolással. Épült két melegvizes-fűtéssel ellátott szolár szárító csarnok iszapforgató berendezéssel és iszaptároló térrel. A keletkező biogázt az 1050 m³ térfogatú tartályban tárolják, ehhez kiépítésre kerültek a technológia biztonságos üzemeltetéséhez szükséges berendezések. A biogáz hasznosítása a telepítésre kerülő biogáz/földgáz alternatív égővel ellátott kazánokban (2 db), és a 125 kW kapacitású biogáz tüzelésű gázmotorokban (2+1 db) történik. A telep hídmérleget kapott a térségből beszállításra kerülő szennyvíziszap mérésére.
A külső energia szükséglet további csökkentésére telepítettek egy 200 kW névleges teljesítményű napelemet a meglévő víztelenítő gépház tetejére.
A projekt keretében sor került 2230 m szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítésére, 4210 m meglévő hálózat rekonstrukciójára, 2517 m főgyűjtő gravitációs szennyvíz csatorna kapacitásnövelésére és 163 db házibekötés kiépítésére.
A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő lakosság 66 388 fő. „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 5 328 396 479 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 795 556 831 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

FOLYAMATBAN VAN EGER VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
2020. január 14.

A Széchenyi 2020 program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,796 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 5,328 milliárd forintból valósul meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja tehát a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése.

„Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 5 328 396 479 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 795 556 831 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A csatornahálózat bővítése jelenleg 66%-os készültségi szinten áll, a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója is folyamatban van már. A kivitelezési munkák 2020. decemberéig tartanak, amelyet követően a projekt lezárására várhatóan 2021. januárjában kerül sor. A projekt sajtónyilvános rendezvényére 2019. november 26-án került sor Eger Polgármesteri Hivatalának Dísztermében.

KAPCSOLAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mirkóczki Ádám, polgármester
Telefon: +36 36 523 701

A szennyvíztisztító telep üzemeltetője:
HMV Heves Megyei Vízmű Zrt.
(3300 Eger, Hadnagy u. 2.)