Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Üdvözöljük a „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Eger város szennyvízcsatorna - hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”
A szerződött támogatási összeg: 4 795 556 831 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90 %
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 10 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.10.31.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Eger település közigazgatási területe.

Az agglomeráció és a város a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet szerint a település csatornahálózat bővítése és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése (új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal kiépítése), valamint szennyvízcsatorna-hálózat bővítése. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

MŰSZAKI/GAZDASÁGI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal.

TÁRSADALMI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
  • A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
  • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
  • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
  • A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
  • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
  • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.

HÍREK

FOLYAMATBAN VAN EGER VÁROS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
2020. január 14.

A Széchenyi 2020 program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 4,796 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 5,328 milliárd forintból valósul meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A szükséges szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztése magában foglalja a keletkező szennyvíziszap anaerob rothasztását, mely során keletkező biogáz hasznosítás kiépítésével a telep külső energiaigénye csökkenthető. A meglévő szennyvíztisztító telepen jelenleg csak az iszap víztelenítése történik, így jelen telep fejlesztési projekt keretében épül ki egy új, anaerob rothasztást tartalmazó iszapvonal. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja tehát a meglévő egri szennyvíztisztító szennyvízvonalának korszerűsítése, szennyvíziszap vonalának fejlesztése, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése.

„Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 5 328 396 479 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 795 556 831 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A csatornahálózat bővítése jelenleg 66%-os készültségi szinten áll, a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója is folyamatban van már. A kivitelezési munkák 2020. decemberéig tartanak, amelyet követően a projekt lezárására várhatóan 2021. januárjában kerül sor. A projekt sajtónyilvános rendezvényére 2019. november 26-án került sor Eger Polgármesteri Hivatalának Dísztermében.

KAPCSOLAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Habis László, polgármester
Telefon: +36 36 523 701

A szennyvíztisztító telep üzemeltetője:
HMV Heves Megyei Vízmű Zrt.
(3300 Eger, Hadnagy u. 2.)