Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 06. | Miklós

A 2021. november 22-i ülés anyaga

Létrehozva: 2021. november 18.  |  Utoljára frissítve: 2022. február 28.

Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság, Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. november 22. 11:00 óra, Városháza Rendezvényterem

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete és annak mellékletét képező Déli Iparterület szabályozási tervének módosításáról,valamint javaslat a többször módosított Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlanra, és a Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó egyedi kérelmek kapcsán Két fordulóban tárgyalt – 1. forduló (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató MultipackKft.- ügyvezető igazgató
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. ügyvezető igazgató

 

2./Előterjesztés címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZUKB; VPÜB; KGY)
Földvári Győző tanácsnok

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásáról(VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia irodavezető

Meghívott:
Dr. Harangozó Hajnalka fogorvos
Dr. Göböly Borbála fogorvos

 

4./Előterjesztés „Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére” elnevezésű helyi drogellenes stratégia elfogadására (VSZUKB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Tóth Róbert Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

 

5./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum pályázaton történő részvételéhez való hozzájárulásról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

6./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról (VSZUKB,VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

7./Előterjesztés közterület elnevezésről (VSZUKB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

8./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit kft.-vé történő átalakítás ütemtervének jóváhagyásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

9./Előterjesztés a 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekről és azok működési célú támogatásának elszámolásáról (VSZUKB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés a „Dömötör Zoltán” - emléktábla elhelyezéséről a Széchenyi István utcai 56-os emlékparkban, természetben a Széchenyi István utca 17. sz. (hrsz.: 4600) ingatlan utcai támfalán
Kacsó jános főépítész

Meghívott:
Dömötör Zoltán Külső meghívott
Máhli Imre Altábornagy-ügyvezető alelnök

 

11./Előterjesztés I. világháborús emléksétány kialakításáról az Eger-patak Kossuth Lajos utca – Klapka György utca közötti szakaszán (hrsz.: 6541) (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Zita

Meghívott:
Herman István Egri Norma Alapítvány
Fajcsák Dénes tervező (arkt Építész Stúdió) Külső meghívott

 

12./Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Maklári hóstya városrész Szabályozási tervének módosításáról a Kertész utca 33-35. számú, 6118 hrsz-ú ingatlanon jelölt szerkezeti jelentőségű zöldfelület parkolóhelyek kialakítása céljából történő csökkentése kapcsán
Kacsó jános főépítész

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Osváth Katalin Kertész Hotel Kft. -Ügyvezető

 

13./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezéséről szóló véleményezési dokumentáció elfogadásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Földvári Győző tanácsnok

 

14./Előterjesztés a Kossuth Lajos u. 12. (HEMO) üzemeltetésére kiírandó pályázati felhívásról (VSZUKB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester
Minczér Gábor alpolgármester

 

15./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
16./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Tájékoztató Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítésének aktuális helyzetéről (VSZUKB)
Kacsó János főépítész

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser
Dr. Gordos Tamás Pro Regio Nonprofit Kft. szakmai igazgató

 

Zárt ülés
Előterjesztés
18./Előterjesztés önkormányzati bérlakásban élők bérleti, használati jogviszonyának hosszabbításáról (VSZUKB)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia irodavezető

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

19./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Zita tanácsnok

 

20./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Zita

 

21./Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!