Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 18. | Frigyes

Törvények és más központi jogszabályok

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2023. december 07.

Hatályos törvények és jogszabályok:


2024. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról  - 2024. 01. 01. -

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2024. 01. 01. - 2024. 02. 27.

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

 

 

2023. évi LXXXIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról 

 

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

  

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2023. 01. 01. -  

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2023. 01. 01. - 

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2023. 01. 01. -2023. 10. 11.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2023. 10. 12. -

 

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2023. 01. 01. - 2023. 08. 23.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2023. 08. 24. - 

 

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 

 

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2023. 01. 01. -

 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2023. 01. 01. -

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2022. 01. 01. - 2022. 08. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2022. 09. 01. - 2022. 12. 31.

 

 

87/2022. (III.7.) Korm rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990 évi C törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2022. 01. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2022. 01. 01. - 

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2022. 01. 01. -

 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

 

2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 

 

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

 

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. - 2021. 06. 09.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 06. 10. - 

  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2021. 01. 01. -

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról - 2021. 01. 01. - 2021. 01. 31.

 

  

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (kivonatos közlés) - A termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel adózása

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok 

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 01. - 2020. 01. 01.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 02. 02. - 2020. 06. 17.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 07. 15. - 2020. 08. 12.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 08. 13. - 2020. 12. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. -

  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020 07. 15. - 2020. 12. 31.

  

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 06. 18. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról - 2020. 06. 18. -

  

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2020. 01. 01. -

 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2020. 01. 01. -

 2016. éci CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2020. 01. 01. - 

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2020. 01. 01. -

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - 2020. 01. 01. -

  

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17. 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 06. 18. -

  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 2020. 01. 01. - 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 2020. 01. 01. -

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2020. 01. 01. -

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről - 2020. 01. 01. -

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról - 2020. 01. 01. -

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2020. 01. 01. -

2000. évi C. törvény a számvitelről - 2020. 01. 01. -

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról - 2020. 01. 01. -

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról - 2020. 01. 01. -

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról - 2020. 01. 01. -l

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról - 2020. 01. 01. -

 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról - 2020. 01. 01. -

 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól - 2020. 01. 01. -

 

35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról - 2020. 01. 01. -

 

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 01. 01. - 2020. 08. 30.

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 08. 31. -

 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról - 2020. 01. 01. - 

2011. évi XCXIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról - 2020. 01. 01. -

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról - 2020. 01. 01. -

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2020. 01. 01. -

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 2020. 01. 01. -

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 2020. 01. 01. -

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról - 2020. 01. 01 -

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 02. 01. - 2019. 06. 30.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 07. 01. - 2019. 07. 23.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 07. 24. - 2019. 07. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 08. 01. - 2019. 12. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 01. - 2020. 01. 01.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 02 -

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2019. 02. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2019. 01. 01. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2017. éviCLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2019. 02. 01. -

 

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 01. 01. - 2019. 02. 01

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 02. 01. - 2019. 11. 14.

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 11. 15. - 2019. 12. 31.

 

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2019. 01. 01. -l

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2019. 01. 01. - 2019. 02. 15.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2019. 02. 16. -

 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról - 2019. 01. 01. -

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2020. 01. 01. -

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - 2019. 01. 01. - 2019. 05. 31.

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álatlános szabályiról - 2019. 06. 01. - 2019. 12. 31.

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról - 2020. 01. 01. -

451/2016. (XII.19.) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2019. 01. 01. -

 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 2019. 01. 01. -

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 02. 01. - 2019. 02. 28.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 03. 01. - 2019. 12. 31.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2020. 01. 01. -

1997. évi CXLI törvény az ingatlan-nyilvántartásról - 2019. 01. 01. -

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2019. 02. 01. -

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról - 2019. 01. 01. -

 

44/2004.(XII.20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól - 2019. 01. 01. -

37/2015.(XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól - 2019. 01. 01. -l

 

13/2018. (XII.18.) PM  rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - 2019. 01. 01.l

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2019. 01. 01. - 2019. 01.11.l

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2019. 01. 12. -

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2019. 01. 01. -

 

2016. évi CLVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól - 2019. 01. 01. - 2019. 08. 31

2016. évi CLVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról - 2019. 09. 01. -

237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról - 2019. 01 01 -2019. 07. 09.

237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról - 2019. 07. 10. -

 

155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019.06.27-ig.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019. 06. 28. - 2019. 07. 27.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019. 07. 28-tól

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

469/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az eljárási költségekről valamint a költségmentességről

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérőll

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

102/2011.(VI.29.) Korm. rend. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2016. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi XCCVII. törvény a jövedéki adóról

1994. évi. LIII. törvény a bírósági végrehajtásról< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!