Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 06. | Miklós

A 2022. szeptember 29-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. szeptember 16.  |  Utoljára frissítve: 2022. október 07.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 

https://www.youtube.com/watch?v=D0N3QYdkk9o Közvetítés

 

 

2022. szeptember 29-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 


1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2022. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete a településrendezési szerződésről, az útépítési és közművesítési hozzájárulásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete az Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak folyósításáról szóló 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Farkas Attila alpolgármester

 

 


5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Orosz Lászlóné képviselő

AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA!

 

Előterjesztések

 

6./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2022. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

Vitéz Zsolt könyvvizsgáló

 

7./Előterjesztés gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

8./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött közszolgáltatási támogatási szerződés módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető

 

9./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének I. negyedéves és I. féléves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft ügyvezető

 

10./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámolójáról az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Baranyai Gergely
Tóth Zoltán 11./Előterjesztés a helyi járatú buszmenetrend változtatásáról

Orosz Lászlóné képviselő

 

12./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégia 2022-2024, Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési terv valamint az Állományvédelmi terv elfogadásáról (VKISZ,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Ringert Csaba igazgató Dobó István Vármúzeum 

 

13./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY.)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés a 2021. évi sportcélú támogatások elszámolásáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés sportcélú támogatás adományozásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

17./Előterjesztés közterület elnevezésről /KGY: VKISZB/

Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Bérczessy András igazgató Egri Fertálymesteri Testület - igazgató

 

18./Előterjesztés Javadalmazási Szabályzat módosításáról (VGB, VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzetének módosítására VKISZB, KGY
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívottak:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Nagy Katalin óvodavezető

 

20./Előterjesztés az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet módosításának kezdeményezéséről a lakás, üdülő önálló rendeltetési egységeihez előírt személygépjárművek darabszáma kapcsán
Farkas Attila alpolgármester

 

21./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról (VKISZB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

22./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft ügyvezetőjének kinevezésére
Oroján Sándor képviselő

  

 

24./Előterjesztés Önkormányzati Tanácsnokok kinevezésére
Orosz Lászlóné képviselő 

Letölthető dokumentum

 

25./Előterjesztés bizottsági tagság betöltéséről
Mirkóczki Ádám 

 

26./Előterjesztés többletszabadság biztosításáról (VKISZ, KGY)
Keresztes Zoltán képviselő

 

27./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. IV. negyedévi feladattervéről, valamint a 2023 I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Előterjesztés a 2022. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

29./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 


Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról

Császár Zoltán tanácsnok

 

Tájékoztatók


31./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (VGB,VPÜB,VUKKB,VKISZB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

 

32./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

 Mirkóczki Ádám polgármester

 

33./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

34./Tájékoztató a Gárdonyi Emlékév lezajló eseményeiről
Minczér Gábor alpolgármester

 

 

Sürgősségi indítvány:

 

 

Előterjesztés az energia veszélyhelyzettel kapcsolatos döntésekről

Juhász Ádám

ZÁRT ÜLÉS 


Előterjesztés
35./Előterjesztés a Harlekin Bábszínház igazgatói megbízására
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Baráth Zoltán pályázó
Szűcs Réka pályázó

 

16./Előterjesztés az egyes kulturális intézmények igazgatóinak továbbfoglalkoztatását érintő helyzet kezeléséről

Mirkóczki Zita Képviselő


ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT

 

23./Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és önkormányzati vagyonelemekkel kapcsolatos döntésekről
Oroján Sándor képviselő 

  < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!