2017. augusztus 19. | Huba
13° calendar-image 23°
Eger.hu

Adó Iroda

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2016. november 17.

Adózással kapcsolatos ügyintézés.


 

Az Adó Iroda elérhetőségei

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
Cím: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

        3300 Eger, Széchenyi u. 2.

 

Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

Tel.: (+36) 36/523-700;
Fax: (+36) 36/523-721

Honlap: ado.eger.hu

E-mail: ado@ph.eger.hu

 

 

Elektronikus számlaegyenleg lekérdezés lehetősége:

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása iránt, így 2015. április 15-től bővíteni tudjuk szolgáltatásainak, immár lehetőség van elektronikus rendszeren keresztül a nap bármely pontjában megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat.

 

A programba az alábbi linkre kattintva, ügyfélkapun történő bejelentkezést követően lehet belépni.

 

Elektronikus Számlaegyenleg Lekérdező Rendszer

  

Tájékoztató az Elektronikus Számlaegyenleg lekérdező rendszer használatáról

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) Eger város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal, a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával és más önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási illetékekről), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat. 

 

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Eger Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével, valamint a szálláshely üzemeltetési engedélyekkel és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzéssel összefüggő feladatokat.

Az Adó Iroda szervezeti felépítése

Adó Iroda Vezetője: Korsós László
E-mail: korsos.laszlo@ph.eger.hu

 

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

Csoportvezető: dr. Kincses Miklósné

E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoport

Csoportvezető: Bóta Tamás
E-mail: bota.tamas@ph.eger.hu

 

Ellenőrzési és Elemzési Csoport

Csoportvezető: Bóta Tamás
E-mail: bota.tamas@ph.eger.hu

 

 

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 2.

Levelezési cím: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

 A csoport feladatkörébe tartozik az elektronikusan, vagy papír alapon benyújtott adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentési lapok feldolgozása, a gépjármű adatszolgáltatások illetve bevallási nyomtatványok feldolgozása, valamint az ezzel összefüggő döntéshozatal, az adóelőírások, törlések elvégzése, könyvelése. Ennek keretében a hatósági eljárásban megállapításra kerül az adóalap, az adó (adóelőleg), továbbá az adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettségek, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési igények elbírálásai, valamint a feltárt jogsértés és jogkövetkezményei megállapításaira történnek intézkedések. A csoport végzi az adófizetési kötelezettség megállapítása céljából szükséges határozatok, végzések iktatásait, elkészítéseit, közléseit és jogerősítéseit, valamint az adókötelezettségek megszüntetéseit, felfüggesztéseket, valamint törlési határozatok kiadásait. Itt történik az adózókkal, illetve az adókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése, valamint egyes hatósági igazolások kiadása (adóigazolások (hatósági bizonyítványok), vagyoni igazolások kiadása stb.) is.

 

Dr. Kincses Miklósné csoportvezető

(+36) 36/523-724; kincses.miklosne@ph.eger.hu
Dr. Bajzátné Pelyhe Anita (+36) 36/523-700/713; bajzatne.anita@ph.eger.hu
Bereczné Pálfi Erika (+36) 36/523-700/806; bereczne.erika@ph.eger.hu
Balázs Eszter (+36) 36/523-700/940; balazs.eszter@ph.eger.hu
Csáti Katalin (+36) 36/523-700/879; csati.katalin@ph.eger.hu
Gulyás István (+36) 36/523-700/804; gulyas.istvan@ph.eger.hu
Lippóczy Ildikó (+36) 36 523700/807; lippoczy.ildiko@ph.eger.hu
Mártonné Novák Andrea (+36) 36/523-700/817; martonne.andrea@ph.eger.hu
Rózsahegyi Tamásné (+36) 36/523-700/816; rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu
Trizna Mónika (+36) 36/523-700/813; trizna.monika@ph.eger.hu
Vassné Parizsa Judit (+36) 36/523-700/820; vassne.judit@ph.eger.hu

 

Pénzügyi és Hátralékkezelési Csoport

Cím: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

A csoport feladatkörébe tartozik a befizetések, utalások könyvelése, ellátják a helyi adók, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más számlákról a költségvetési elszámolási számla vagy más központi számla javára történő utalások bonyolítását. A fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés), önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás, a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése alapján lefolytatják a követeléskezeléssel, majd végrehajtással kapcsolatos feladatokat. Az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával, jelentésével kapcsolatos feladatok ellátása is itt történik, ideértve a jegyző hatáskörébe tartozó még meglévő közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat is. A csoport feladatkörébe tartozik a helyi adókkal és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés tárgyában hozott döntés előkészítése.

 

Bóta Tamás Csoportvezető

(+36) 36/523-722;       bota.tamas@ph.eger.hu
Barkóczi Tímea (+36) 36/523-723;       barkoczi.timea@ph.eger.hu 
Herkules Henriette (+36) 36/523-700/815; herkules.henriette@ph.eger.hu
Kovács Anikó (+36) 36 523-700/801; kovacs.aniko@ph.eger.hu
Pappné Dorkó Márta (+36) 36/523-700/814; pappne.marta@ph.eger.hu
Szekeres Vivien (+36) 36/523-700/923; szekeres.vivien@ph.eger.hu
Vibók Enikő (+36) 36/523-700/812; vibok.eniko@ph.eger.hu

 

Ellenőrzési és Elemzési Csoport

Cím: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

 

A csoport feladat és hatáskörébe tartoznak az ütemezett vagy eseti adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatásai. Ennek keretében a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést is), az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló, az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó és az ismételt ellenőrzések elvégzése. Az ellenőrzési megállapításokat követően indult hatósági eljárásban megállapítják az adóalap, adó (adóelőleg), adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettséget, az adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési igény elbírálását, valamint az ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezménye megállapítására is itt történik intézkedés. A csoport végzi a szálláshely-üzemeletetéshez kapcsolódó engedélyezési eljárásokat, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokat, valamint az adó- és értékbizonyítványok kiállítását.

 

Kincs Barbara (+36) 36 523-700/810; kincs.barbara@ph.eger.hu 
Kiliánné Tábori Tünde (+36) 36/523-700/809; kilianne.tunde@ph.eger.hu
Ferkó Anita (+36) 36/523-700/805; ferko.anita@ph.eger.hu
Czeglédi Gábor (+36) 36/523-700/803; czeglédi.gabor@ph.eger.hu
Tóth Tamás (+36) 36 523-700/818; toth.tamas@ph.eger.hu

 

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő: 09.00-16.00

Kedd: 09.00-16.00
Szerda: 09.00-17.00
Csütörtök: 09.00-16.00


Helye: Eger, Dobó István tér 2.


Tel.: (+36) 36/523-725; 523-726. (kizárólag ügyfélfogadási időben)


A Hivatal ingyenes zöld száma: 80/200 882

 

< Vissza