Ugrás a fő tartalomhoz
2024. március 03. | Kornélia

Fizetési könnyítés, adómérséklés vállalkozásoknak

Létrehozva: 2023. február 02.  |  Utoljára frissítve: 2023. február 02.

Fizetési könnyítés, adómérséklés vállalkozások esetében


1.) Fizetési könnyítés

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198. §-a [Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése] tartalmaz szabályozást a helyi adót érintő fizetési könnyítésekre vonatkozóan.

 

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

 

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett idegenforgalmi adóra.

 

Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés akkor is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése, vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

Az önkormányzati adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

 

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

 

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó az Elektronikus Önkormányzati Portálra (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) bejelentkezéssel belépve készítheti el.

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM űrlap!

 

2.) Adómérséklés

Az Art. 201. § értelmében [Adómérséklés] az önkormányzati adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást a beszedéssel megállapított adó kivételével, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

 

Az önkormányzati adóhatóság más személy, (pl.: jogi személy) helyi adóját (pl.: iparűzési adó, építményadó) nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

 

Az önkormányzati adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.

 

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó az Elektronikus Önkormányzati Portálra (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) bejelentkezéssel belépve készítheti el.

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM űrlap!

 

3.) Automatikus részletfizetési kedvezmény

Az Art 199. §-sa értelmében [Automatikus részletfizetési kedvezmény] a természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az Art. 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

 

Az automatikus részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók számára az Elektronikus Önkormányzati Portálra (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) bejelentkezéssel belépve készítheti el.

 

ADÓÜGY › ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK
AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM űrlap!

 

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető. Helyi adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el), azonban e körben sincs lehetőség a beszedett idegenforgalmi adó mérséklésére (elengedésére). A mérséklés engedélyezésének feltétele, magánszemély kérelmére a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetében a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

 

A fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása.

 

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék a tartozásukat.

 

A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

 

Eger, 2023. február hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága



< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!