Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 13. | Ida

Idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2023. január 19.  |  Utoljára frissítve: 2023. január 19.

2023. február 15-ig lehet teljesíteni a 2023. január havi idegenforgalmi adókötelezettségeket (bevallás és beszedett adó tovább fizetése) kérjük, ügyeljen majd a pontos teljesítésre!


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani, majd itt lehetőség nyílik bankkártyával történő adófizetésre is.

 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a 2023. január havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő 2023. február 15-i nappal jár majd le!

 

2023. évtől változott a benyújtandó havi adóbevallás nyomtatvány, így kérjük, hogy az alább jelzett bevallás nyomtatványt szíveskedjen a 2023. évet érintő havi idegenforgalmi bevallások elkészítésére használni.

 

Amennyiben előző évekre kíván elmaradt havi adóbevallást benyújtani, vagy már benyújtott havi bevallást önellenőrizni, úgy mindig az aktuális évet érintő havi bevallást kell benyújtania!

 

2023. évtől a havi bevallás űrlap az Elektronikus Önkormányzati Portálra  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap   bejelentkezéssel belépve /Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata/ az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2023.01.01-TŐL)" néven szerepel.

 

Tájékoztatjuk, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete alapján módosul az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, ennek értelmében 2023. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 forint.

Kérjük, hogy az elektronikusan vezetett nyilvántartásokban 2023. január 1-jétől az adómértéket szíveskedjenek átállítani 580 Ft-ra.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást kötelesek - a már ismert módon - elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát magánszemélyeknek is. A havi bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

 

Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség röviden azt jelenti, hogy az ügyfél iratait a tárhelyén keresztül vagy valamely elektronikus felület igénybevételével (különféle űrlap nyomtatványok) juttatja el az önkormányzati adóhatósághoz és az önkormányzati adóhatóság (Adóiroda) is ugyanilyen módon juttatja el az iratokat, döntéseket az adózónak/ügyfeleknek.

 

Azok az adószámos magánszemélyek, akik rendelkeznek elektronikus tárhellyel (ügyfélkapu-KÜNY-tárhely) a jelzett E-Portálra „Ügyintézés bejelentkezéssel" funkcióval kell belépniük. Elektronikus kapcsolattartásra az e-ügyintézési jogszabályok alapján elsősorban a gazdálkodó szervezetek kötelezettek. Azok a magánszemélyek, akik nem kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra, de rendelkeznek KÜNY-tárhellyel, az ún. Rendelkezési Nyilvántartásban általános jelleggel is hozzájárulhatnak az elektronikus kapcsolattartáshoz. Az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos rendelkezés az alábbi felületen tehető: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public//

 

Magánszemély ügyfél – az általános rendelkezésen túl - bármikor kérheti, hogy a hivatal vagy önkormányzat vele elektronikusan tartson kapcsolatot olyan ügyekben, amelyeknél az elektronikus kapcsolattartás lehetséges, tipikusan ilyenek a helyi adóügyek. Ilyenkor, elektronikusan nyújtja be az adózó ügyfél a E-Önkormányzati Portálról indított kérelmét, bevallását, adatbejelentését stb., de akár ePapír szolgáltatás e-Papír (gov.hu) útján is érkezhetnek az önkormányzati adóhatósághoz egyedi kérelmek stb. Ha az ügyfél kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartást, a kézbesítés következményei a konkrét ügyben ugyanazok, mintha a RNY-ben hozzájárult volt az elektronikus kapcsolattartáshoz.

 

Az elektronikusan kitöltött nyomtatványok esetében, az űrlapok első oldalán az „Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?" kérdésre az „Engedélyezve" jelölésre kell kattintania az ügyfélnek! Ha az ügyfél így nyújtja be kérelmét, elektronikus úton kap megadott tárhelyére választ, vagy értesül a döntésről.

 

Fontos azt is tudni, hogy az E-mail nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak, így ebben a formában nem lehetséges ilyen jellegű adatokat beküldeni az adóhatósághoz.

 

Tájékoztatjuk, hogy ha egyes gazdálkodóknál időlegesen nem működik az űrlap elektronikus beküldése, úgy javasoljuk a lementett dokumentumot az ePapír szolgáltatással beküldeni adóhatóságunkhoz. Ennek részleteiről itt olvashatnak.  https://epapir.gov.hu/  Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján a fizetendő idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az Art. alapján az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg, azaz a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig. /Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/

 

A beszedett idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /12033007-00102883-02000002/ kell megfizetni.

 

A bevallási űrlap beküldése során az adózók/szálláshely üzemeltetője részére biztosított a bankkártyás (EFER) fizetés lehetősége is. Így, a bevallás elkészítés során az Elektronikus Önkormányzati Portálról az „ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK" befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet.

 

2022. évben a havi bevallás kitöltés során gyakran előforduló hiba volt, hogy a szálláshely üzemeltetője vagy a bevallás kitöltője nem a helyes helyrajzi számot tünteti fel a bevalláson. Kérjük, ügyeljen, hogy a bevallás „A" jelű betétlapján a helyes és az adott szálláshelyhez tartozó pontos helyrajzi számot szíveskedjék feltüntetni, ugyanis a helytelen adattal a bevallás nem kerül feldolgozásra. A jelzett betétlap I. blokkban kell ugyanis feltüntetni a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén az ingatlan pontos címét és helyrajzi számát.

 

Ha Ön több szálláshelyet is üzemeltet, úgy minden egyes kitöltött „A" jelű betétlapon az adott szálláshelyhez tartozó adatokat és helyrajzi számot szíveskedjék feltüntetni.

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon www.eger.hu  találnak!

 

2023. ÉVRE AZ IDEGENFORGALMI ADÓBAN BENYÚJTANDÓ ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (ASP-ADÓ-035) készített kitöltési útmutatót honlapunkon és az E-Portálon is megtalálja. Kérjük szíveskedjék azt a bevallás elkészítése előtt áttanulmányozni.

 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet továbbra is hatályban van.

 

Az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes ukrán személy a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti idegenforgalmi adót nem kell megfizetnie, ám a szálláshelykezelő szoftverben, illetve IFA bevallásban szerepeltetni szükséges.

 

Az egri szálláshelyeken 2022. február 24-től az Ukrajnából érkező ukrán, vagy más nemzetiségű állampolgárságú személyekre nem terjed ki az idegenforgalmi adókötelezettség, így ők nem alanyai az idegenforgalmi adónak.

Az előző évi bevallásokhoz hasonlóan a 18 év feletti állampolgár esetében a szálláshelykezelő szoftverben az IFA-fizetési kötelezettséget vagy mentességet rögzíteni kell, ezért kérjük, az Ukrajnából 2023. január 1-ét követően érkező elszállásoltak esetében az Önkormányzati rendeleti mentesség (Egyéb) kategóriát alkalmazzák. A megfelelést az érintetteknek igazolniuk kell.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2023. január hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!