Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 26. | Jusztina

Törvények és más központi jogszabályok

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2023. július 25.

Hatályos törvények és jogszabályok:


2024. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról  - 2024. 01. 01. -

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2024. 01. 01. -

 

 

2023. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2023. 01. 01. -  

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2023. 01. 01. - 

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2023. 01. 01. -2023. 10. 11.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2023. 10. 12. -

 

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2023. 01. 01. - 2023. 08. 23.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2023. 08. 24. - 

 

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 

 

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2023. 01. 01. -

 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2023. 01. 01. -

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2022. 01. 01. - 2022. 08. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2022. 09. 01. - 2022. 12. 31.

 

 

87/2022. (III.7.) Korm rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990 évi C törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról

 

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2022. 01. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2022. 01. 01. - 

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2022. 01. 01. -

 

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

 

2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 

 

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

 

 

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. - 2021. 06. 09.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 06. 10. - 

  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2021. 01. 01. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2021. 01. 01. -

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról - 2021. 01. 01. - 2021. 01. 31.

 

  

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (kivonatos közlés) - A termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel adózása

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok 

 

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 01. - 2020. 01. 01.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 02. 02. - 2020. 06. 17.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 07. 15. - 2020. 08. 12.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 08. 13. - 2020. 12. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2021. 01. 01. -

  

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020. 06. 18. - 2020. 07. 14.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2020 07. 15. - 2020. 12. 31.

  

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2020. 06. 18. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról - 2020. 06. 18. -

  

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2020. 01. 01. -

 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2020. 01. 01. -

 2016. éci CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról - 2020. 01. 01. - 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2020. 01. 01. - 

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2020. 01. 01. -

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - 2020. 01. 01. -

  

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 01. 01. - 2020. 06. 17. 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2020. 06. 18. -

  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 2020. 01. 01. - 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 2020. 01. 01. -

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2020. 01. 01. -

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről - 2020. 01. 01. -

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról - 2020. 01. 01. -

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2020. 01. 01. -

2000. évi C. törvény a számvitelről - 2020. 01. 01. -

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról - 2020. 01. 01. -

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról - 2020. 01. 01. -

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról - 2020. 01. 01. -l

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról - 2020. 01. 01. -

 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról - 2020. 01. 01. -

 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól - 2020. 01. 01. -

 

35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról - 2020. 01. 01. -

 

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 01. 01. - 2020. 08. 30.

26/2017. (XII.27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2020. 08. 31. -

 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról - 2020. 01. 01. - 

2011. évi XCXIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról - 2020. 01. 01. -

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról - 2020. 01. 01. -

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2020. 01. 01. -

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 2020. 01. 01. -

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 2020. 01. 01. -

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról - 2020. 01. 01 -

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 02. 01. - 2019. 06. 30.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 07. 01. - 2019. 07. 23.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 07. 24. - 2019. 07. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2019. 08. 01. - 2019. 12. 31.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 01. - 2020. 01. 01.

1990. évi C. törvény a helyi adókról - 2020. 01. 02 -

 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - 2019. 02. 01. -

 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról - 2019. 01. 01. -

 

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtásokról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2017. éviCLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrahajtásokról - 2019. 02. 01. -

 

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 01. 01. - 2019. 02. 01

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 02. 01. - 2019. 11. 14.

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól - 2019. 11. 15. - 2019. 12. 31.

 

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 2019. 01. 01. -l

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2019. 01. 01. - 2019. 02. 15.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - 2019. 02. 16. -

 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról - 2019. 01. 01. -

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - 2020. 01. 01. -

 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - 2019. 01. 01. - 2019. 05. 31.

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álatlános szabályiról - 2019. 06. 01. - 2019. 12. 31.

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról - 2020. 01. 01. -

451/2016. (XII.19.) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól - 2019. 01. 01. -

 

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 2019. 01. 01. -

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 02. 01. - 2019. 02. 28.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2019. 03. 01. - 2019. 12. 31.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - 2020. 01. 01. -

1997. évi CXLI törvény az ingatlan-nyilvántartásról - 2019. 01. 01. -

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2019. 01. 01. - 2019. 01. 31.

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról - 2019. 02. 01. -

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról - 2019. 01. 01. -

 

44/2004.(XII.20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól - 2019. 01. 01. -

37/2015.(XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól - 2019. 01. 01. -l

 

13/2018. (XII.18.) PM  rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - 2019. 01. 01.l

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2019. 01. 01. - 2019. 01.11.l

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 2019. 01. 12. -

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról - 2019. 01. 01. -

 

2016. évi CLVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól - 2019. 01. 01. - 2019. 08. 31

2016. évi CLVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról - 2019. 09. 01. -

237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról - 2019. 01 01 -2019. 07. 09.

237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról - 2019. 07. 10. -

 

155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019.06.27-ig.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019. 06. 28. - 2019. 07. 27.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről - 2019. 07. 28-tól

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

465/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

469/2017.(XII.28.) Korm.rendelet az eljárási költségekről valamint a költségmentességről

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. évtől hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérőll

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

102/2011.(VI.29.) Korm. rend. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2016. évben hatályos, helyi adókkal kapcsolatos törvények, jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi XCCVII. törvény a jövedéki adóról

1994. évi. LIII. törvény a bírósági végrehajtásról< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!