Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 04. | Borbála

Nem üzleti célú szálláshelyek

Létrehozva: 2013. március 02.  |  Utoljára frissítve: 2022. január 24.

Tájékoztató a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásáról


 

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek  linken találhatnak az érdeklődők.

 

Ügyintézés indítása

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium típusú szálláshelyen nyújtható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a szolgáltató végzi (önminősítés). A vonatkozó jogszabály részletesen rendelkezik az egyes szálláshely típusok esetén megvalósítandó minősítési követelményekről. A bejelentés alapján hatóságunk a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki.

 

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre

 

Az ügyfél (szálláshely-szolgáltató) vagy az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

 

Mit kell tennie

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt a szálláshely hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell benyújtania.

 

Kötelezettségmulasztás

 

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően folytatható, illetve a szálláshelynek folyamatosan meg kell felelnie a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Hatóságunk hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult, jogsértés megállapítása esetén az illetékes szakhatóságok értesítésére köteles.

 

Határidők

 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie. Ilyen esetben hatóságunk a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, melyről hatósági igazolványt állít ki.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bejelentés - az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára - elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújtható be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  az „ASP-IPAR-002" számú nyomtatványon. 

 

Magánszemélyek használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „NÜB22" számú bejelentő nyomtatványt is, https://www.eger.hu/hu/adougyek/szallashely-ugyintezes/nyomtatvanyok-letoltese.

 

Fizetési kötelezettség

 

A szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárás nem jár illetékfizetési kötelezettséggel.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

• A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet),

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!