Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

A 2015. október 21-i ülés anyaga

Létrehozva: 2015. október 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2015. október 21. 15.00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítási rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról (II. ütem) (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető Agria Humán Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató
Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató
Dr. Holló István Könyvvizsgáló
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató-helyettes EVAT Zrt.
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Zay Ferencné könyvvvizsgáló könyvvizsgáló
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes Városgondozás Eger Kft.

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról, valamint rendelet-tervezet a városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról, létesítéséről szóló 15/1999. (V.19.) rendelet és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) rendelet módosítására (VGB, VPÜB, VKB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés ingatlanvásárlásról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgató

 

Rendelettervezet
4./Eger Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 6558/2 hrsz.-ú 26 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlannak törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés a törzsvagyonból kivont területrész elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az Eger, Vécsey-dűlőben elhelyezkedő, 0299/6 és 0299/7 hrsz.-ú ingatlanok eladási ajánlatáról (VKB, VGB, VPÜB)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Rendelettervezet
6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet és a mellékletét képező szabályozási tervek részmódosításáról a 251-es gyorsforgalmi út nyomvonalának kapcsán (VKB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

8./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 34/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft

 

9./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (VIB, VSZCSB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
10./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokról (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

Rendelettervezet
11./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Komlósi Csaba Képviselő

 

Előterjesztés
12./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítására VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

13./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VB, KGY)
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése tárgyában (VPÜB, VGB, KGY)
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés az Eger, Verőszala u. 208. sz. mögötti partfalomlás vis maior pályázat benyújtására (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

16./Előterjesztés a közterületek elnevezéséről (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

17./Előterjesztés a szakképzési feladatok ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

18./Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 15. szám alatt található üzlethelyiséggel kapcsolatos határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

19./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratának módosításáról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!