Ugrás a fő tartalomhoz
2024. február 28. | Ákos

A 2021. november 23-i ülés anyaga

Létrehozva: 2021. november 18.  |  Utoljára frissítve: 2021. november 23.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2021. november 23. 15:00 óra, Városháza II. Tárgyaló

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 4/2021. (II. 18.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VSZUKB; VPÜB; KGY)
Földvári Győző tanácsnok

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról (VSZUKB,VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

4./Előterjesztés a 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekről és azok működési célú támogatásának elszámolásáról (VSZUKB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

5./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2020.II. félévre, valamint 2021. I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bíró Mariann kuratóriumi elnök

 

6./Előterjesztés a 2022. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

7./Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat számára 2020. évben biztosított támogatás elszámolási határidejének módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

8./Előterjesztés Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 hrsz-ú, 265 m2 területű, „egyéb helyiség" megnevezésű, természetben „emelet", 265/474 arányú tulajdoni hányadú ingatlan elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 9./Előterjesztés az egri 9471/A/2. hrsz-ú, természetben a Berze Nagy János u. 1. szám alatti volt két gyermekorvosi rendelő, lakóingatlanná történő átalakításáról, az EVAT Zrt kezelésébe adásáról, valamint az Egri Kertvárosi Óvoda részére bérlőkijelölési jog alapításáról (VGB, VPÜB, KGY)

Sós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

 

10./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Alapszabályának módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Éva vezérigazgató Evat Zrt

 

11./Előterjesztés az Eger belterület 2015/23 hrsz.-ú, természetben az Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 8. sz. alatti ingatlan földszinti, ex- orvosi rendelőként hasznosított 125 m2 részét, Áldozatsegítő Iroda céljára történő használatba adásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratának és létszámkeretének módosítására ( VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
14./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (VGB,VPÜB,VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!