Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 21. | Alajos

A 2023. november 20-i ülés anyaga

Létrehozva: 2023. november 17.  |  Utoljára frissítve: 2023. november 20.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. november 20. 9:00, Városháza Rendezvényterem

 

 

 1./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL


2./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2023. évi üzleti tervéről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri Városfejlesztési Kft.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 LEVÉVE A NAPIRENDRŐL


3./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Meghívott:
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt. 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

4./Előterjesztés az ARNAUT PASA Fürdője Gyógyászati Kft-vel kapcsolatos döntésről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Molnár László ügyvezető, ARNAUT PASA Fürdője Gyógyászati Kft.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

5./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.

 

6./Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő szerződésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bárdos Zsolt Egri Üzemegység Vezető, Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

7./Előterjesztés a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel a védőnői alapellátási feladatok átadása tárgyban kötött megállapodás módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Vácity József Főigazgató Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

 

8./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatáról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

 

9./Előterjesztés a Mlinkó István Iskola és a Szalaparti EGYMI iskola konyhák átszervezésével kapcsolatos fenntartó döntésről (VKISZB, VGB, VPÜB, KGY)
Földvári Győző elnök

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gyárfás Hilda Éva Mlinkó Iskola vezetője
Ballagó Zoltán igazgató, Egri Tankerületi Központ
Hornyeczki Lászlóné Szalaparti EGYMI vezetője
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató
Gyura Zsanett Eatrend Kft cégvezető

 

10./Előterjesztés bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés az Eger, Dobó tér 11. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola udvarának élet- és balesetveszélyes állapot megszűntetéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás elnök

 

13./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház gazdálkodási teendőinek ellátására kötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs pályázó

 

14./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház Alapító Okiratának módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

15./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítására (VKISZB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- igazgató
Cserhalmi Nagy Katalin Szivárvány Óvoda- igazgató

 

16./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ által üzemeltetett Bartakovics Béla Közösségi Ház működtetésére kötött üzemeltetési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyásáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Pataki Zsuzsanna EKMK- igazgaó

 

Rendelettervezet
17./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete egyes helyi adórendeletek módosításáról (VGB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

18./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

19./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterület használatáról szóló 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint Előterjesztés reklám-rendszergazda feladatok szakszerű ellátásának biztosítására (VUKKKB, VPÜB)
Dr. Csetneki Attila képviselő

 

21./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

23./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

24./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására (VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

25./Előterjesztés az EKVI Alapító Okiratának módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szabó László EKVI igazgató EKVI igazgató

 

26./Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc utca 46. szám alatti társasház részére nyújtandó visszatérítendő támogatás elfogadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Harcsáné Garancz Eszter Ökopanel Társasházkezelő Iroda
Harcsa Gergely Ökopanel Társasházkezelő Iroda Ökopanel Társasházkezelő Iroda

 

27./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2023. évi módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Előterjesztés a gyermekek átmeneti otthonát biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről (VKISZB, VPÜB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

29./Előterjesztés szociálisan rászorulók természetbeni támogatására (VKISZB, VPÜB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

30./Előterjesztés védőoltási programhoz szükséges fedezet biztosításáról (VKISZB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

31./Előterjesztés energetikai pályázaton történő részvétel támogatására (VUKKB, VPÜB, VGB, KGY)
Mirkóczki Zita képviselő

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

 

32./Előterjesztés fejlesztési beruházásokról (-Kgy, VPÜB, VGB)
Mirkóczki Zita képviselő

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

33./Előterjesztés Eger parkolási helyzetéről (Kgy, VPÜB, VGB, VUKKB)
Mirkóczki Zita képviselő

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

 34./Előterjesztés a 2024. évi Városi Síbajnokság támogatásáról (VKISZ, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hajdú Hajnalka, Békatutaj Egyesület

 

35./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyó döntésével hatályba lépő szerződésekről
Földvári Győző elnök

 

Tájékoztató
36./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

37./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról (VUKKB; VGB; VPÜB; VKISZB; KGY
Mirkóczki Ádám polgármester

 

38./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről (valamennyi bizottság KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Zárt ülés
Előterjesztés
39./Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntésekről (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!