Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 21. | Alajos

A 2024. március 25-i ülés anyaga

Létrehozva: 2024. március 22.  |  Utoljára frissítve: 2024. március 25.

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2024. március 25. 8:00, Városháza Rendezvényterem

 

Előterjesztés
1./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott pedagógusok béremeléséről (VKISZB, VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- igazgató
Cserhalmi Nagy Katalin Szivárvány Óvoda- igazgató

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint önköltségének megállapításáról, továbbá előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratainak módosításáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

Előterjesztés
3./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye kezelésében lévő 4989 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés hosszabbításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tatár Gabriella elnök, Pinceszínház Eger Művészeti Kh. Egyesület
Szabó László EKVI igazgató igazgató, Egri Közszolgálatások Városi Intézménye

 

4./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2023. évre nyújtott működési célú támogatás elszámolása (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Társy Diána Ebredészeti Telep vezetője
Bíró Mariann kuratóriumi elnök Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

 

5./Előterjesztés az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport részére nyújtott 2023. évi működési és fejlesztési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

6./Előterjesztés a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány és a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 2023. évben nyújtott működési célú támogatások elszámolásáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kohári Szilvia Egri Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat
Mandák Attila Biosziget Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnök
Árvai Ferenc Főegyházmegyei Karitász Központ - igazgató

 

7./Előterjesztés sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló támogatás benyújtásához szükséges hozzájárulásról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

 

8./: Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2023-ban nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Eged István Renátó ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.

 

9./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésekről (VUKKB, VGB,VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Eged István Renátó ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.

 

10./Előterjesztés a Dobó tér 9. szám alatti 5042/A/4 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes használatba adásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Várkonyi György Olivér főkapitány-elnök, Egri Fertálymesteri Testület

 

 

11./Előterjesztés földhasználati szerződés megkötéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL

 

12./Előterjesztés nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás elnök

Meghívott:
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 


13./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

14./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás,a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációról és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 81/2012.(XII.21.) rendelet módosításáról (VUKKB,VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX.15) önkormányzati rendelet módosításáról (VUKKB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

16./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a vásárokról és piacokról szóló 33/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (VUKKB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Előterjesztés
17./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által elrendelt belső ellenőrzés felfüggesztésről (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

18./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés a 2023. III- 2023. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!