Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

2003

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2003. évi Költségvetési Beszámoló


2003. évi költsévetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 15/2004. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2003. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - 2003. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

5.sz. melléklet - 2003. évi pénzmaradvány felosztása

5/a.sz. melléklet - 2003. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

5/b.sz. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2003. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/c.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2003. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/d.sz. melléklet - 2003. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

5/e.sz. melléklet - 2003. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

5/f.sz. melléklet - 2003. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

5/g.sz. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2003. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/h.sz. melléklet - 2003. évi végleges pénzeszközátadás pénzmaradványa

5/i.sz. melléklet - 2003. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

5/j.sz. melléklet - 2003. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

5/k.sz. melléklet - 2003. évi pénzügyi befektetések kiadásai pénzmaradványa

5/l.sz. melléklet - 2003. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

5/m.sz. melléklet - Bérlakásértékesítésből képződött 2003. évi maradvány

6.sz. melléklet - Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2003. évi létszámalakulása

6/a.sz. melléklet - A Városi Ellátó Szolgálat részben önálló intézményeinek 2003. évi létszámalakulása

7.sz. melléklet - 2003. évben teljesített közvetett támogatások

8/a.sz. melléklet - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetés mérlege

8/b.sz. melléklet - Egri Görög Önkormányzat 2003. évi költségvetés mérlege

8/c.sz. melléklet - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetés mérlege

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2003. december 31.

10.sz. melléklet - Kimutatás az EU-s pénzek felhasználásáról

11.sz. melléklet - A fennálló hitelállomány 2003. december 31-én

 

3. Általános indoklás:

Eger város gazdálkodásának általános értékelése

A város költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Összegzés

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2002-2003. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2002-2003. évben

3.sz. kimutatás - A 2003. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként

3/a.sz. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2003. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3, 5 kiemelt előirányzat bontása/

3/b.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2003. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/c.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2003. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/d.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2003. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

4.sz. kimutatás - 2003. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

5.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

6.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2003. évi támogatása

7.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2003. évben

8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok

9.sz. kimutatás - 2003. évi összesített mérleg

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2003. évi mérlege

9/b.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2003. évi mérlege

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2003. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2003. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2003. évben

10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2003. december 31-i állapot szerint

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2003. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2002-2003. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

12.sz. kimutatás - 1999-2002. évek fel nem használt pénzmaradványa

13.sz. kimutatás - 2003. évi költségvetés mérlegéből a teljesítés megbontása

5.sz. ábra - 2003. évi napi bankszámla egyenlegek

 

5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

1 űrlap - Mérleg

35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 űrlap - Feladatmutatók állománya

80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!