Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

2006

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2006. évi Költségvetési Beszámoló


2006. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 21/2007. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2006. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - 2006. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

5.sz. melléklet - 2006. évi pénzmaradvány felosztása

5/a.sz. melléklet - 2006. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

5/b.sz. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/c.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2006. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/d.sz. melléklet - 2006. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

5/e.sz. melléklet - 2006. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

5/f.sz. melléklet - 2006. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

5/g.sz. melléklet - A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2006. évi pénzmaradványa

5/h.sz. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2006. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/i.sz. melléklet - 2006. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa

5/j.sz. melléklet - 2006. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

5/k.sz. melléklet - 2006. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

5/l.sz. melléklet - 2006. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

6.sz. melléklet - Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2006. évi létszámalakulása

6/a.sz. melléklet - A Városi Ellátó Szolgálat részben önálló intézményeinek 2006. évi létszámalakulása

7.sz. melléklet - 2006. évben teljesített közvetett támogatások

8/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

8/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

8/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

8/d.sz. melléklet - Egri Ruszin települési Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés mérlege

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2006. december 31.

10.sz. melléklet - Kimutatás az EU-s pénzek felhasználásáról

11.sz. melléklet - A fennálló hitelállomány 2005. december 31-én

12.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

13.sz. melléklet - 2006. évi költségvetés mérlegének megbontása

14.sz. melléklet - 2006. évi összesített mérleg

15.sz. melléklet - 2006. évi pénzmaradvány levezetése

 

3. Általános indoklás:

Eger város 2006. évi gazdálkodásának általános értékelése

A város költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Összegzés

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2005-2006. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2005-2006. évben

3.sz. kimutatás - A 2006. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként

3/a.sz. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3, 5 kiemelt előirányzat bontása/

3/b.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/c.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/d.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2006. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 34 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

4.sz. kimutatás - 2006. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

5/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

5/b.sz. kimutatás - EVAT RT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2006. évi bevételek

5/c.sz. kimutatás - EVAT RT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2006. évi kiadások

6.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2006. évi támogatása

7.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2006. évben

8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2006. évi mérlege

9/b.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2006. évi mérlege

9/c.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatás 2006. december 31.

9/d.sz. kimutatás - Költségvetési szervek vagyonkimutatása 2006. december 31.

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2006. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2006. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2006. évben

10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2006. december 31-i állapot szerint

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2006. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2005-2006. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

12.sz. kimutatás - 2000-2005. évek fel nem használt pénzmaradványa 2006. december 31-én

5.sz. ábra - Napi bankszámla egyenlegek 2006.év

 

5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

1 űrlap - Mérleg

34 űrlap - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 űrlap - Feladatmutatók állománya

80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!