Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

2009

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2009. évi Költségvetési Beszámoló


2009. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 14/2010. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek
2.sz. melléklet - Kiadások
3.sz. melléklet - 2009. évi költségvetés mérlege
4.sz. melléklet - 2009. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése
5.sz. melléklet - 2009. évi pénzmaradvány felosztása
5/a.sz. melléklet - 2009. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása
5/b.sz. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi módosított pénzmaradványának összetevői
5/c.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2009. évi módosított pénzmaradványának összetevői
5/d.sz. melléklet - 2009. évi felújítási pénzmaradvány felosztása
5/e.sz. melléklet - 2009. évi beruházási pénzmaradvány felosztása
5/f.sz. melléklet - 2009. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa
5/g.sz. melléklet - 2009. évi pénzügyi befektetések pénzmaradványa
5/h.sz. melléklet - A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi pénzmaradványa
5/i.sz. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2009. évi módosított pénzmaradványának összetevői
5/j.sz. melléklet - 2009. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa
5/k.sz. melléklet - 2009. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa
5/l.sz. melléklet - 2009. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek
5/m.sz. melléklet - 2009. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések
6.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi létszámalakulása
7.sz. melléklet - 2009. évben teljesített közvetett támogatások
8/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
8/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
8/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
8/d.sz. melléklet - Egri Ruszin települési Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés mérlege
9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2009. december 31.
10.sz. melléklet - Kimutatás az EU-s pénzek felhasználásáról
11.sz. melléklet - A fennálló hitelállomány 2009. december 31-én
12.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
13.sz. melléklet - 2009. évi költségvetés mérlegének megbontása
14.sz. melléklet - 2009. évi összesített mérleg
15.sz. melléklet - 2009. évi pénzmaradvány levezetése

 

3. Általános indoklás:

Eger város gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2008-2009. évben
2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2008-2009. évben
3.sz. kimutatás - A 2009. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként
3/a.sz. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
3/b.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
3/c.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
3/d.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2009. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/
4.sz. kimutatás - 2009. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
5/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5/b.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2009. évi bevételek
5/c.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2009. évi kiadások
6.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2009. évi támogatása
7.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2009. évben
8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok
9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2009. évi mérlege
9/b.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2009. évi mérlege
9/c.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatás 2009. december 31.
9/d.sz. kimutatás - Költségvetési szervek vagyonkimutatása 2009. december 31.
10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2009. évben összesen
10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2009. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2009. évben

10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2009. december 31-i állapot szerint

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2009. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2008-2009. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
12.sz. kimutatás - 2000-2008. évek fel nem használt pénzmaradványa 2009. december 31-én

 

5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

1 űrlap - Mérleg
35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37 űrlap - Feladatmutatók állománya
80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!