Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 03. | Ferenc

2010

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2010. évi Költségvetési Beszámoló


2010. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 14/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2010. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - 2010. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

5.sz. melléklet - 2010. évi pénzmaradvány felosztása

5/a.sz. melléklet - 2010. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

5/b.sz. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/c.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2010. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/d.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2010. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/e.sz. melléklet - 2010. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

5/f.sz. melléklet - 2010. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

5/g.sz. melléklet - 2010. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

5/h.sz. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2010. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/i.sz. melléklet - 2010. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa

5/j.sz. melléklet - 2010. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

5/k.sz. melléklet - 2010. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

5/l.sz. melléklet - 2010. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

6.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi létszámalakulása

6/a.sz. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2010. évi létszám alakulása

7.sz. melléklet - 2010. évben teljesített közvetett támogatások

8/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

8/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

8/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

8/d.sz. melléklet - Egri Ruszin települési Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

8/e.sz. melléklet - Egri Német Önkormányzat 2010. évi költségvetés mérlege

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2010. december 31.

10.sz. melléklet - Kimutatás az EU-s pénzek felhasználásáról

11.sz. melléklet - A fennálló hitelállomány 2010. december 31-én

12.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

13.sz. melléklet - 2010. évi költségvetés mérlegének megbontása

14.sz. melléklet - 2010. évi összesített mérleg

15.sz. melléklet - 2010. évi pénzmaradvány levezetése

 

3. Általános indoklás:

Eger város gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2009-2010. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2009-2010. évben

3.sz. kimutatás - A 2010. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként

3/a.sz. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/b.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/c.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/d.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/e.sz. kimutatás - Közterület-felügyelet 2010. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 10 címszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

4.sz. kimutatás - 2010. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

5/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

5/b.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2010. évi bevételek

5/c.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2010. évi kiadások

6.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2010. évi támogatása

7.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2010. évben

8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2010. december 31-én

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2010. évi mérlege

9/b.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2010. évi mérlege

9/c.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2010. évi mérlege

9/d.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatás 2010. december 31.

9/e.sz. kimutatás - Költségvetési szervek vagyonkimutatása 2010. december 31.

9/f.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások vagyonkimutatása 2010. december 31.

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2010. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2010. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2010. évben

10/c.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2010. évben

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2010. december 31-i állapot szerint

10/e.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2010. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2009-2010. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

12.sz. kimutatás - 2000-2009. évek fel nem használt pénzmaradványa 2010. december 31-én

 

5a/b.Beszámoló űrlapok: (Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat összesen)

1 űrlap - Mérleg

35 űrlap - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 űrlap - Feladatmutatók állománya

80 űrlap - Költségvetési jelentés

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!