Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

2011

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2011. évi Költségvetési beszámoló


2011. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 19/2012. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek

2. melléklet - Kiadások

3. melléklet - 2011. évi költségvetés mérlege

4. melléklet - 2011. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

5. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány felosztása

5/a. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

5/b. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/c. melléklet - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/d. melléklet - Önkormányzati feladatellátás kiadásai 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/e. melléklet - 2011. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

5/f. melléklet - 2011. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

5/g. melléklet - 2011. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

5/h. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/i. melléklet - 2011. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa

5/j. melléklet - 2011. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

5/k. melléklet - 2011. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

5/l. melléklet - 2011. évi pénzmaradványból pénzügyi befektetések kiadásai

5/n. melléklet - 2011. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

6. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámalakulása

6/a. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2011. évi létszám alakulása

7. melléklet - 2011. évben teljesített közvetett támogatások

8/a. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/b. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/c. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/d. melléklet - Egri Ruszin települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/e. melléklet - Egri Német Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2011. december 31.

10. melléklet - A fennálló hitelállomány 2011. december 31-én

11. melléklet - A 2011. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

13. melléklet - 2011. évi költségvetés mérlegének megbontása

14. melléklet - 2011. évi összesített mérleg

15. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány levezetése

16. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2011. decmber 31-én

17. melléklet - 2010-2011. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

18. melléklet - Pénzeszközök változása 2011. évben

 

3. Általános indoklás:

Eger város 2011. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2010-2011. évben

2. kimutatás - Kiadások alakulása 2010-2011. évben

3. kimutatás - A 2011. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként

3/a. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/b. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/c. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/d. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/e. kimutatás - Közterület-felügyelet 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 10 címszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

4. kimutatás - 2011. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

5/a. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

5/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2011. évi bevételek

5/c. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2011. évi kiadások

6. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2011. évi támogatása

7. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2011. évben

8. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról

9/a. kimutatás - Intézmények 2011. évi mérlege

9/b. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2011. évi mérlege

9/c. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évi mérlege

9/d. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2011. december 31.

9/e. kimutatás - Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása 2011. december 31.

9/f. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások vagyonkimutatása 2011. december 31.

10. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011. évben összesen

10/a. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2011. évben

10/b. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben

10/c. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évben

10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2011. december 31-i állapot szerint

10/e. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2011. december 31-i állapot szerint

11. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2011. - 2015. években

12. kimutatás - 2000-2010. évek fel nem használt pénzmaradványa 2011. december 31-én

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!