2019. augusztus 21. | Sámuel
Eger.hu

2011

Létrehozva: 2012. december 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2011. évi Költségvetési beszámoló


2011. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 19/2012. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2011. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - 2011. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

5.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány felosztása

5/a.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti felosztása

5/b.sz. melléklet - Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/c.sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/d.sz. melléklet - Önkormányzati feladatellátás kiadásai 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/e.sz. melléklet - 2011. évi felújítási pénzmaradvány felosztása

5/f.sz. melléklet - 2011. évi beruházási pénzmaradvány felosztása

5/g.sz. melléklet - 2011. évi vagyonnal kapcsolatos kiadások pénzmaradványa

5/h.sz. melléklet - Helyi kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai 2011. évi módosított pénzmaradványának összetevői

5/i.sz. melléklet - 2011. évi Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások pénzmaradványa

5/j.sz. melléklet - 2011. évi hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásai pénzmaradványa

5/k.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradványból tartalékba helyezett összegek

5/l.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradványból pénzügyi befektetések kiadásai

5/n.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések

6.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi létszámalakulása

6/a.sz. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2011. évi létszám alakulása

7.sz. melléklet - 2011. évben teljesített közvetett támogatások

8/a.sz. melléklet - Egri Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/b.sz. melléklet - Egri Görög Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/c.sz. melléklet - Egri Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/d.sz. melléklet - Egri Ruszin települési Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

8/e.sz. melléklet - Egri Német Önkormányzat 2011. évi költségvetés mérlege

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2011. december 31.

10.sz. melléklet - A fennálló hitelállomány 2011. december 31-én

11.sz. melléklet - A 2011. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

13.sz. melléklet - 2011. évi költségvetés mérlegének megbontása

14.sz. melléklet - 2011. évi összesített mérleg

15.sz. melléklet - 2011. évi pénzmaradvány levezetése

16.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2011. decmber 31-én

17.sz. melléklet - 2010-2011. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

18.sz. melléklet - Pénzeszközök változása 2011. évben

 

3. Általános indoklás:

Eger város 2011. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2010-2011. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2010-2011. évben

3.sz. kimutatás - A 2011. évi beszámoló kiadásainak megoszlása ágazatonként

3/a.sz. kimutatás - Önkormányzati igazgatási tevékenység 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/b.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Városi Gyámhivatal/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 1 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/c.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Építésügyi feladatok/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 2 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/d.sz. kimutatás - Körzeti igazgatási feladatok /Okmányiroda/ 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 33 címszám 3 alcímszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

3/e.sz. kimutatás - Közterület-felügyelet 2011. évi előirányzatának részletezése /II. fejezet 10 címszám 1, 2, 3 kiemelt előirányzat bontása/

4.sz. kimutatás - 2011. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

5/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

5/b.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2011. évi bevételek

5/c.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2011. évi kiadások

6.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2011. évi támogatása

7.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2011. évben

8.sz. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2011. évi mérlege

9/b.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal 2011. évi mérlege

9/c.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évi mérlege

9/d.sz. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2011. december 31.

9/e.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása 2011. december 31.

9/f.sz. kimutatás - Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások vagyonkimutatása 2011. december 31.

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2011. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben

10/c.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évben

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2011. december 31-i állapot szerint

10/e.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2011. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2011. - 2015. években

12.sz. kimutatás - 2000-2010. évek fel nem használt pénzmaradványa 2011. december 31-én

 < Vissza