2019. augusztus 21. | Sámuel
Eger.hu

2012

Létrehozva: 2013. június 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2012. évi Költségvetési beszámoló


2012. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 12/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2012. évi költségvetés mérlege

4.sz. melléklet - 2012. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

5.sz. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszám alakulása

5/a.sz. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2012. évi létszám alakulása

6.sz. melléklet - Pénzeszközök változása 2012. évben

7.sz. melléklet - 2012. évi költségvetés mérlegének megbontása

8.sz.melléklet - 2012. évi pénzmaradvány levezetése

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2012. december 31.

10.sz. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2012. december 31-én

11.sz. melléklet - A 2012. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12.sz. melléklet - 2012. évi összesített könyviteli mérleg

13.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2012. decmber 31-én

14.sz. melléklet - 2012. évben teljesített közvetett támogatások

15.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16.sz. melléklet - 2011-2012. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17.sz. melléklet - Szociális szolgáltatások térítési díjai

18.sz. melléklet - Személyi térítési díj

19.sz. melléklet - A bölcsödei ellátás, a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti gondozása térítési díjai

 20.sz. melléklet - A gyermekek, tanulók napközbeni ellátását biztosító önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények étkezéséi nyersanyagköltségei és intézményi térítési díjai

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2012. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2011-2012. évben

2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2011-2012. évben

3.sz. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2012. évben

4.sz. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról 2012

5.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2012. évi támogatása

6.sz. kimutatás - 2012. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

7/b.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2012. évi bevételek

7/c.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2012. évi kiadások

8.sz. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2012. - 2016. években

9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2012. évi könyviteli mérlege

9/b.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2012. évi  könyviteli mérlege

9/c.sz. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2012. december 31.

9/d.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2012. december 31.

10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2012. évben összesen

10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2012. évben

10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2012. évben

10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2012. december 31-i állapot szerint

10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2012. december 31-i állapot szerint

11.sz. kimutatás - 2000-2011. évek fel nem használt pénzmaradványa 2012. december 31-én

 < Vissza