Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

2012

Létrehozva: 2013. június 19.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2012. évi Költségvetési beszámoló


2012. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 12/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek

2. melléklet - Kiadások

3. melléklet - 2012. évi költségvetés mérlege

4. melléklet - 2012. évi normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezése

5. melléklet - Költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszám alakulása

5/a. melléklet - Munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatása 2012. évi létszám alakulása

6. melléklet - Pénzeszközök változása 2012. évben

7. melléklet - 2012. évi költségvetés mérlegének megbontása

8. melléklet - 2012. évi pénzmaradvány levezetése

9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2012. december 31.

10. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2012. december 31-én

11. melléklet - A 2012. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12. melléklet - 2012. évi összesített könyviteli mérleg

13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2012. decmber 31-én

14. melléklet - 2012. évben teljesített közvetett támogatások

15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16. melléklet - 2011-2012. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17. melléklet - Szociális szolgáltatások térítési díjai

18. melléklet - Személyi térítési díj

19. melléklet - A bölcsödei ellátás, a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti gondozása térítési díjai

 20. melléklet - A gyermekek, tanulók napközbeni ellátását biztosító önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények étkezéséi nyersanyagköltségei és intézményi térítési díjai

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2012. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2011-2012. évben

2. kimutatás - Kiadások alakulása 2011-2012. évben

3. kimutatás - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2012. évben

4. kimutatás - Kimutatás Az EU-s pénzek felhasználásáról 2012

5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2012. évi támogatása

6. kimutatás - 2012. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2012. évi bevételek

7/c. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2012. évi kiadások

8. kimutatás - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint ezekből származó fizetési kötelezettségeknek várható alakulása 2012. - 2016. években

9/a. kimutatás - Intézmények 2012. évi könyviteli mérlege

9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2012. évi  könyviteli mérlege

9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2012. december 31.

9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2012. december 31.

10. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2012. évben összesen

10/a. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2012. évben

10/b. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2012. évben

10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2012. december 31-i állapot szerint

10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2012. december 31-i állapot szerint

11. kimutatás - 2000-2011. évek fel nem használt pénzmaradványa 2012. december 31-én

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!