Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

2015

Létrehozva: 2016. május 27.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27. eger 

2015. évi Költségvetési beszámoló


 

1. Rendelet
2. Rendelet mellékletei
3. Általános indoklás
4. Információs kimutatások, ábrák

 

2015. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 14/2016. (V. 20.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek

2. melléklet - Kiadások

3. melléklet - 2015. évi költségvetés mérlege

3/a. melléklet - 2015. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

3/b. melléklet - 2015. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

3/c. melléklet - 2015. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása jogcímenkénti részletezése

5. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi létszám alakulása

5/a. melléklet - Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszám alakulása

6. melléklet - Pénzeszközök változása 2015. évben

7. melléklet - 2015. évi költségvetés mérlegének megbontása

8. melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2015. évben

9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2015. december 31.

10. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2015. december 31-én

11. melléklet - A 2015. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12. melléklet - 2015. évi összesített könyviteli mérleg

13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2015. decmber 31-én

14. melléklet - 2015. évben teljesített közvetett támogatások

15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16. melléklet - 2014-2015. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2015. december 31.

18. melléklet - 2015. évi maradvány levezetése

19. melléklet - 2015. évi összesített eredménykimutatás

20. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015.-2016.években

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2015. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2014-2015. évben

2. kimutatás - Kiadások alakulása 2014-2015. évben

3. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2015-2018 között

4. kimutatás - Európai Uniós programok bevételei és Kiadásai 2015-ben

5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2015. évi támogatása

6. kimutatás - 2015. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2015. évi bevételek

7/c. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2015. évi kiadások

8/a. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2015. évben

8/b. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2015. évben

9/a. kimutatás - Intézmények 2015. évi mérlege

9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2015. évi mérlege

9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2015. december 31.

9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2015. december 31.

10.  kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben összesen

10/a. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2015. évben

10/b. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2015. évben

10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2015. december 31-i állapot szerint

10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2015. december 31-i állapot szerint

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!