2019. augusztus 21. | Sámuel
Eger.hu

2016

Létrehozva: 2017. május 31.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2016. évi Költségvetési beszámoló1. Rendelet
2. Rendelet mellékletei

3. Általános indoklás
4. Információs kimutatások, ábrák

2016. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 16/2017. (V. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2. Rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet - Bevételek

2.sz. melléklet - Kiadások

3.sz. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege

3/a.sz. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

3/b.sz. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

3/c.sz. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

4.sz. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenkénti részletezése

5.sz. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi létszám alakulása

6.sz. melléklet - Pénzeszközök változása 2016. évben

7.sz. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlegének megbontása

8.sz.melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2016. évben

9.sz. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2016. december 31.

10.sz. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2016. december 31-én

11.sz. melléklet - A 2016. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12.sz. melléklet - 2016. évi összesített mérleg

13.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2016. decmber 31-én

14.sz. melléklet - 2016. évben teljesített közvetett támogatások

15.sz. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16.sz. melléklet - 2015-2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2016. december 31.

18.sz. melléklet - 2016. évi maradvány levezetése

19.sz. melléklet - 2016. évi összesített eredménykimutatás

20.sz. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016.-2017.években

3. Általános indoklás:

Eger Város 2016. évi gazdálkodásának általános értékelése

4.Információs kimutatások, ábrák:

1.sz. kimutatás - Bevételek alakulása 2015-2016. évben
2.sz. kimutatás - Kiadások alakulása 2015-2016. évben
3.sz. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2016-2019 között
4.sz. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5.sz. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2016. évi támogatása
6.sz. kimutatás - 2016. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2016. évi bevételek
7/6.sz. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2016. évi kiadások
8/a.sz. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2016. évben
8/b.sz. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2016. évben
9/a.sz. kimutatás - Intézmények 2016. évi mérlege
9/b.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2016. évi mérlege
9/c.sz. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2016. december 31.
9/d.sz. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2016. december 31.
10.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2016. évben összesen
10/a.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2016. évben
10/b.sz. kimutatás - Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2016. évben
10/c.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2016. december 31-i állapot szerint
10/d.sz. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2016. december 31-i állapot szerint< Vissza