Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

2016

Létrehozva: 2017. május 31.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2016. évi Költségvetési beszámoló1. Rendelet
2. Rendelet mellékletei

3. Általános indoklás
4. Információs kimutatások, ábrák

2016. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 16/2017. (V. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek
2. melléklet - Kiadások
3. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege
3/a. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)
3/b. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)
3/c. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)
4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenkénti részletezése
5. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi létszám alakulása
6. melléklet - Pénzeszközök változása 2016. évben
7. melléklet - 2016. évi költségvetés mérlegének megbontása
8. melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2016. évben
9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2016. december 31.
10. melléklet - A fennálló hitel- és kötvényállomány 2016. december 31-én
11. melléklet - A 2016. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása
12. melléklet - 2016. évi összesített mérleg
13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2016. decmber 31-én
14. melléklet - 2016. évben teljesített közvetett támogatások
15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
16. melléklet - 2015-2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2016. december 31.
18. melléklet - 2016. évi maradvány levezetése
19. melléklet - 2016. évi összesített eredménykimutatás
20. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016.-2017.években

3. Általános indoklás:

Eger Város 2016. évi gazdálkodásának általános értékelése

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2015-2016. évben
2. kimutatás - Kiadások alakulása 2015-2016. évben
3. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2016-2019 között
4. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2016. évi támogatása
6. kimutatás - 2016. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2016. évi bevételek
7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2016. évi kiadások
8/a. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2016. évben
8/b. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2016. évben
9/a. kimutatás - Intézmények 2016. évi mérlege
9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2016. évi mérlege
9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2016. december 31.
9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2016. december 31.
10. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 2016. évben összesen
10/a. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2016. évben
10/b. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2016. évben
10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2016. december 31-i állapot szerint
10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2016. december 31-i állapot szerint< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!