Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

2017

Létrehozva: 2018. június 05.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2017. évi Költségvetési beszámoló1. Rendelet Letölthető dokumentum
2. Rendelet mellékletei Letölthető dokumentum

3. Általános indoklás Letölthető dokumentum
4. Információs kimutatások, ábrák Letölthető dokumentum

 

2017. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 11/2018. (V. 25.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek
2. melléklet - Kiadások
3. melléklet - 2017. évi költségvetés mérlege
3/a. melléklet - 2017. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)
3/b. melléklet - 2017. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)
3/c. melléklet - 2017. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)
4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása
5. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi létszám alakulása
6. melléklet - Pénzeszközök változása 2017. évben
7. melléklet - 2017. évi költségvetés mérlegének megbontása
8. melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2017. évben
9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2017. december 31.
10. melléklet - A fennálló hitelállomány 2017. december 31-én
11. melléklet - A 2017. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása
12. melléklet - 2017. évi összesített mérleg
13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2017. decmber 31-én
14. melléklet - 2017. évben teljesített közvetett támogatások
15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
16. melléklet - 2016-2017. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2017. december 31.
18. melléklet - 2017. évi maradvány levezetése
19. melléklet - 2017. évi összesített eredménykimutatás
20. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2017.-2018.években
21. melléklet - Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2017-ben

3. Általános indoklás:

Eger Város 2017. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2016-2017. évben
2. kimutatás - Kiadások alakulása 2016-2017. évben
3. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2017-2020 között
4. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2017. évi támogatása
6. kimutatás - 2017. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2017. évi bevételek
7/6. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2017. évi kiadások
8/a. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2017. évben
8/b. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2017. évben
9/a. kimutatás - Intézmények 2017. évi mérlege
9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2017. évi mérlege
9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2017. december 31.
9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2017. december 31.
10. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 2017. évben összesen
10/a. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2017. évben
10/b. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2017. évben
10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2017. december 31-i állapot szerint
10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2017. december 31-i állapot szerint< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!