Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

2018

Létrehozva: 2019. június 06.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2018. évi Költségvetési beszámoló


1. Rendelet Letölthető dokumentum
2. Rendelet mellékletei Letölthető dokumentum

3. Általános indoklás Letölthető dokumentum
4. Információs kimutatások, ábrák Letölthető dokumentum

2018. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

 

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 13/2019. (V. 24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

 

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet - Bevételek
2. melléklet - Kiadások
3. melléklet - 2018. évi költségvetés mérlege
3/a. melléklet - 2018. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)
3/b. melléklet - 2018. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)
3/c. melléklet - 2018. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)
4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása
5. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi létszám alakulása
6. melléklet - Pénzeszközök változása 2018. évben
7. melléklet - 2018. évi költségvetés mérlegének megbontása
8. melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2018. évben
9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2018. december 31.
10. melléklet - A fennálló hitelállomány 2018. december 31-én
11. melléklet - A 2018. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása
12. melléklet - 2018. évi összesített mérleg
13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2018. decmber 31-én
14. melléklet - 2018. évben teljesített közvetett támogatások
15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
16. melléklet - 2017-2018. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2018. december 31.
18. melléklet - 2018. évi maradvány levezetése
19. melléklet - 2018. évi összesített eredménykimutatás
20. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2018.-2019.években
21. melléklet - Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2018-ben

 

3. Általános indoklás:

Eger Város 2018. évi gazdálkodásának általános értékelése

 

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2017-2018. évben
2. kimutatás - Kiadások alakulása 2017-2018. évben
3. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2018-2021 között
4. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5. kimutatás - Nonprofit szervezetek 2018. évi támogatása
6. kimutatás - 2018. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2018. évi bevételek
7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2018. évi kiadások
8/a. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2018. évben
8/b. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2018. évben
9/a. kimutatás - Intézmények 2018. évi mérlege
9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2018. évi mérlege
9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2018. december 31.
9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2018. december 31.
10. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 2018. évben összesen
10/a. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2018. évben
10/b. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása a Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2018. évben
10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2018. december 31-i állapot szerint
10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2018. december 31-i állapot szerint< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!