Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 08. | Mária

2019

Létrehozva: 2020. július 10.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2019. évi Költségvetési beszámoló


1. Rendelet Letölthető dokumentum
2. Rendelet mellékletei Letölthető dokumentum

3. Általános indoklás Letölthető dokumentum
4. Információs kimutatások, ábrák Letölthető dokumentum

2019. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 26/2020. (VII. 23.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2. Rendelet mellékletei:


1. melléklet - Bevételek

2. melléklet - Kiadások

3. melléklet - 2019. évi költségvetés mérlege

3/a. melléklet - 2019. évi költségvetés mérlege (Államigazgatási feladat)

3/b. melléklet - 2019. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

3/c. melléklet - 2019. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

4. melléklet - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

5. melléklet - Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi létszám alakulása

6. melléklet - Pénzeszközök változása 2019. évben

7. melléklet - 2019. évi költségvetés mérlegének megbontása

8.melléklet - A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2019. évben

9. melléklet - Összesített vagyonkimutatás 2019. december 31.

10. melléklet - A fennálló hitelállomány 2019. december 31-én

11. melléklet - A 2019. évi önkormányzati adóságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása

12. melléklet - 2019. évi összesített mérleg

13. melléklet - Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei es egyéb adatok 2019. decmber 31-én

14. melléklet - 2019. évben teljesített közvetett támogatások

15. melléklet - Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban

16. melléklet - 2018-2019. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

17. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2019. december 31.

18. melléklet - 2019. évi maradvány levezetése

19. melléklet - 2019. évi összesített eredménykimutatás

20. melléklet - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2019.-2020.években

21. melléklet - Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2019-ben

3. Általános indoklás:

Eger Város 2019. évi gazdálkodásának általános értékelése

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás - Bevételek alakulása 2018-2019. évben

2. kimutatás - Kiadások alakulása 2018-2019. évben

3. kimutatás - Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2019-2022 között

4. kimutatás - Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása

5. kimutatás - 2019. évben nyújtott működési célú támogatások

6. kimutatás - 2019. évben kifizetett szociális juttatások részletezése

7/a. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2019. évi bevételek

7/b. kimutatás - EVAT ZRT kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2019. évi kiadások

8/a. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2019. évben

8/b. kimutatás - Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2019. évben

9/a. kimutatás - Intézmények 2019. évi mérlege

9/b. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) 2019. évi mérlege

9/c. kimutatás - Intézmények vagyonkimutatás 2019. december 31.

9/d. kimutatás - Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) vagyonkimutatása 2019. december 31.

10. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 2019. évben összesen

10/a. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2019. évben

10/b. kimutatás - Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (költségvetési szervek nélkül) 2019. évben

10/c. kimutatás - Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2019. december 31-i állapot szerint

10/d. kimutatás - Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2019. december 31-i állapot szerint< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!