Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 06. | Miklós

2020

Létrehozva: 2021. május 27.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

2020. évi Költségvetési beszámoló


1. Rendelet Letölthető dokumentum
2. Rendelet mellékletei Letölthető dokumentum

3. Általános indoklás Letölthető dokumentum
4. Információs kimutatások, ábrák Letölthető dokumentum

 

2020. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 12/2021. (V. 27.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet: bevételek
2. melléklet: kiadások
3.,3/a-3/c mellékletek: költségvetés mérlegei
4. melléklet: a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása jogcímenkénti részletezése
5. melléklet: Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi létszám alakulása
6. melléklet: Pénzeszközök változása 2020. évben
7. melléklet: 2020. évi költségvetés mérlegének megbontása
8. melléklet: A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2020. évben
9. melléklet: Összesített vagyonkimutatás 2020. december 31.
10. melléklet: A fennálló hitelállomány 2020. december 31-én
11. melléklet: A 2020. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása
12. melléklet: 2020. évi összesített mérleg
13. melléklet: Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2020. december 31-én
14. melléklet: 2020. évben teljesített közvetett támogatások
15. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
16. melléklet: 2019-2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
17. melléklet: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2020. december 31.
18. melléklet: 2020. évi maradvány levezetése
19. melléklet: 2020. évi összesített eredménykimutatás
20. melléklet: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2020-2021. években
21. melléklet: Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2020-ban

3. Általános indoklás:

Eger Város 2019. évi gazdálkodásának általános értékelése

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás: Bevételek alakulása 2019-2020. évben
2. kimutatás: Kiadások alakulása 2019-2020. évben
3. kimutatás: Az Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2020-2023. között
4. kimutatás: Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5. kimutatás: Nonprofit szervezetek 2020. évi támogatása
6. kimutatás: 2020. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a. kimutatás: EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2020. évi bevételek
7/b. kimutatás: EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2020. évi kiadások
8/a. kimutatás: Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2020. évben
8/b. kimutatás: Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2020. évben
9/a. kimutatás: Intézmények 2020. évi mérlege
9/b. kimutatás: Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2020. évi mérlege
9/c. kimutatás: Intézmények vagyonkimutatása 2020. december 31.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!