Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

2021

Létrehozva: 2022. május 27.  |  Utoljára frissítve: 2022. május 27.

2021. évi Költségvetési beszámoló


1. Rendelet Letölthető dokumentum
2. Rendelet mellékletei Letölthető dokumentum

3. Általános indoklás Letölthető dokumentum
4. Információs kimutatások, ábrák Letölthető dokumentum

 

2021. évi költségvetési beszámoló tárgymutató

1. Rendelet:

Eger Megyei Jogú Város 10/2022. (V. 27.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2. Rendelet mellékletei:

1. melléklet: bevételek
2. melléklet: kiadások
3.,3/a-3/c mellékletek: költségvetés mérlegei
4. melléklet: a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása jogcímenkénti részletezése
5. melléklet: Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2021. évi létszám alakulása
6. melléklet: Pénzeszközök változása 2021. évben
7. melléklet: 2021. évi költségvetés mérlegének megbontása
8. melléklet: A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulása 2021. évben
9. melléklet: Összesített vagyonkimutatás 2021. december 31.
10. melléklet: A fennálló hitelállomány 2021. december 31-én
11. melléklet: A 2021. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása
12. melléklet: 2021. évi összesített mérleg
13. melléklet: Eger Megyei Jogú Város gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2021. december 31-én
14. melléklet: 2021. évben teljesített közvetett támogatások
15. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban
16. melléklet: 2020-2021. évi bevételek és kiadások összehasonlítása
17. melléklet: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalás állománya 2021. december 31.
18. melléklet: 2021. évi maradvány levezetése
19. melléklet: 2021. évi összesített eredménykimutatás
20. melléklet: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegei, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2022. években
21. melléklet: Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2021-ben

3. Általános indoklás:

Eger Város 2021. évi gazdálkodásának általános értékelése

4.Információs kimutatások, ábrák:

1. kimutatás: Bevételek alakulása 2020-2021. évben
2. kimutatás: Kiadások alakulása 2020-2021. évben
3. kimutatás: Az Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2021-2024. között
4. kimutatás: Az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó bevételek és azok felhasználása
5. kimutatás: Nonprofit szervezetek 2021. évi támogatása
6. kimutatás: 2021. évben kifizetett szociális juttatások részletezése
7/a. kimutatás: EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2021. évi bevételek
7/b. kimutatás: EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő 2021. évi kiadások
8/a. kimutatás: Eredménykimutatás alakulása az intézményeknél 2021. évben
8/b. kimutatás: Eredménykimutatás alakulása az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélkül) 2021. évben
9/a. kimutatás: Intézmények 2021. évi mérlege
9/b. kimutatás: Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2021. évi mérlege
9/c. kimutatás: Intézmények vagyonkimutatása 2021. december 31.

9/d. kimutatás: Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) vagyonkimutatása 2021. december 31.

10. kimutatás: Immateriális javak és tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 2021. évben összesen

10/a kimutatás: Immateriális javak és tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az intézményeknél 2021. évben

10/b kimutatás: Immateriális javak és tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása az Önkormányzatnál 2021. évben

10/c kimjutatás: Az önkormányzati vagyon mutatószámai 2021. december 31-i állapot szerint

10/d kimutatás: Az önkormányzati vagyon néhány naturális mutatója 2021. december 31-i állapot szerint< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!