Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 16. | Jusztin

A 2017. november 30-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. november 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. november 30-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) rendelet módosításáról (VSZCSB, VPÜB,KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a reklámhordozók építményadóztatásáról (VPÜB,VGB, VKB, VIB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításról( VSZCSB, VPÜB,KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 30/2005. (X.21) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről (VPÜB,KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 20/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról ( VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról és előterjesztés a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásáról. (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző

 

8./Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet és egyes kapcsolódó rendeletek módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
9./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VB, KGY)
Habis László polgármester

 

10./Előterjesztés az EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés az EVAT Zrt. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

 

12./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

13./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2017. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

14./Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft-vel történő közszolgáltatási szerződéskötésről (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.

 

15./Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata Vagyongazdálkodási koncepciójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Sasvári Szilárd vezérigazgató vezérigazgató, Heves Megyei Vízmű Zrt.
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.Arnaut Pasa Fürdője Kft
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kh. Np. Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető Agria Humán K. N. Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
Sebestyén Péter ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervéről (VKB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Ekés András ügyvezető Mobilissimus Kft. Külső meghívott

 

17./Előterjesztés a hirdetési célú közterület hasznosító (reklámrendszergazda) feladatok ellátásáról (VIB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kh. Np. Kft.

 

18./Előterjesztés az Egri Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról (VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

Meghívott:
Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató

 

19./Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról (VSZCSB, KGY)
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötéséről (VIB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Asztalos Zsolt MSMME elnök

 

21./Előterjesztés előadó-művészeti intézmények alapító okiratának módosítására (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

22./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ellenőrzés tervének megállapítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

23./Előterjesztés Wass Albert tér közterület elnevezéséről (VIB, VKB, KGY)
Dr. Kovács Luca jegyző

 

24./Előterjesztés szociálisan rászorulók természetbeni támogatásáról (VSZCSB,KGY)
Lombeczki Gábor képviselő

 

25./Előterjesztés a Városi Jegyiroda létrehozásáról, működési koncepciójáról (VIB, KGY)
Gál Tibor Ádám tanácsnok
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

26./Előterjesztés Eger városmarketing tervéhez kapcsolódó, a város egységes megjelenési koncepciójának elfogadásáról (VIB,KGY)
Gál Tibor Ádám tanácsnok
Rázsi Botond alpolgármester

Meghívott:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Kh. Np. Kft.

 

27./Előterjesztés a 11524/1 hrsz.-ú ingatlan (Nagy-Eged utca) egy részének törzsvagyoni körből történő kivonásáról (KGY)
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

Tájékoztató
28./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)
Habis László polgármester

 

29./Tájékoztató a 2017. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

30./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2017. év III. negyedévében történő végrehajtásáról (VGB, KGY)
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

31./Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa 2023-Eger pályázatról (VIB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

32./Tájékoztató a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia végrehajtásának ütemezéséről (VIB, KGY)
Habis László polgármester

 

Zárt ülés


Előterjesztések:
33./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről (VSZCSB, KGY)
Szucsik György tanácsnok

 

34./Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre jelentkező egri tanuló támogatására (VSZCSB, KGY)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

35./Előterjesztés útépítés kapcsán beruházási költségek áthárításáról ( VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Habis László polgármester

 

36./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VSZCSB, KGY)
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!