Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

A 2017. szeptember 27-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. szeptember 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. szeptember 27-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.24.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, Kgy.)
Habis László polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – napelempark létesítése kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező
Gerber Gábor tervező, projektvezető SMHV Energetika Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont helykijelölése kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger város településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az EVAT Zrt. 2017. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

6./Előterjesztés az EVAT Zrt. részére 2017. évben nyújtott KULTURMA támogatása címszámról biztosított működési célú támogatás elszámolásáról, valamint a fel nem használt támogatási összegről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Antal Anett ügyvezető Média Eger Nonprofit Kft
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
 

7./Előterjesztés az EVAT Zrt.-ben történő 172 M Ft összegű tőkeemelésről szóló alapítói okirat módosításról
Habis László polgármester

Meghívottak:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2016. évben nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívottak:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2017. II. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Habis László polgármester

Meghívottak:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

10./(A napirendi pont vissza lett vonva) Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kapcsolatos döntésekről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.
Sebestyén Péter ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

12./Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés sportszervezetek támogatására
Habis László polgármester

Meghívottak:
Oláh Gyárfás elnök, Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
Pereverzia Mihály Eger-Eszterházy SZSE, ügyvezető

 

14./Előterjesztés a városi sportlétesítmények fejlesztését szolgáló tulajdonosi döntésekről
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés a 2016. évi helyi iparűzési adó 2%-ának célirányos felhasználásáról, adózói jelölések nonprofit szervezetek, intézmények részére
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Habis László polgármester

Meghívottak:
Juhászné Seregély Tímea mentor

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves Megyei Kirendeltség

 17./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság és a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosítására.
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívottak:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

18./Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Bajcsy Zs. u. 5-7. sz. alatti ingatlanrészre vonatkozóan
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívottak:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

19./Előterjesztés a 5046/1 hrsz-ú ingatlan 11 m2 területű részének értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

20./Előterjesztés az egri 6795 hrsz-ú, természetben a Deák F. u. 49. szám alatt található ingatlan nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

21./Előterjesztés az egri 8407 hrsz-ú, természetben Eger, Attila u. 47. szám alatt található, földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

22./(A napirendi pont vissza lett vonva) Előterjesztés az Eger, Koszorú utcában található pincetetők törzsvagyonból történő kivonásáról, valamint a kivont területrészek elidegenítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

 

23./Előterjesztés az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2017/2” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról
Rázsi Botond alpolgármester

 

24./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról)
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

25./Előterjesztés az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Kelemen Csaba Agria Játékok Kulturális Kulturális Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. IV. negyedévi feladattervéről, valamint a 2018. I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

27./Előterjesztés a 2017. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
28./Tájékoztató a Közgyűlési javaslatot követő EVAT Zrt. Igazgatósága által hozott döntésekről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Dr. Meszéna Balázs elnök EVAT Zrt. Igazgatósága
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

29./Tájékoztató a 2017. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehatott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

30./Tájékoztató a 2017. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

31./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, Kgy.)
Habis László polgármester

1. Sürgősségi előterjesztés a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése című uniós pályázat benyújtásáról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 

 

Zárt ülésre javasolt32./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívottak:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt. 

 

33./Előterjesztés a Hunguest Hotels Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról
Habis László polgármester

Zárt ülés

34./Előterjesztés összeférhetetlenségi eljárás eredményének megállapításáról
Dr. Stefán Zoltán tanácsnok

 

35./Előterjesztés az Unicornis Alapítvány alapító okiratának módosítására
Habis László polgármester

 

36./Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről
Szucsik György tanácsnok

 

37./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!