Ugrás a fő tartalomhoz
2022. június 28. | Levente
Eger.hu

A 2020. szeptember 24-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2020. szeptember 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. szeptember 30.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020. szeptember 24-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Online közvetítés TV Eger

https://www.youtube.com/watch?v=0DqxiFrcXOo Közmeghallgatás TV Eger

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, és előterjesztés ingatlancseréről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Érsekkert helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról szóló 17/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet és a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Farkas Attila alpolgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról 4/1992. (II. 11.) szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Dr. Bánhidy Péter irodavezető/aljegyző

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

6./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2018. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2018. évi díj megállapításáról (VGB, VPÜB, KGY) (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Scrob Andrea ügyvezető, MÉDIA EGER Kft.

 

  az ülés a 6. napirendi pontot követően határozatképtelenség miatt berekesztésre került!!

 

 

7./Előterjesztés a Katona téri Parkolóház vevőkijelölési jogáról (VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés az Egri Polgári Lövész Egylet lőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Tibor elnök, Egri Polgári Lövész Egylet

 

9./Előterjesztés az Emberfia Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Petőné Pászti Margit Judit elnök, Emberfia Alapítvány
Zelenszki Andrea vezető, Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

10./Előterjesztés fejlesztési célok megvalósítása érdekében megindított versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2020. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VSZCSB,VIB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2019. II. félévre, valamint 2020. I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bíró Mariann kuratóriumi elnök

 

14./Előterjesztés közterület elnevezésről (VIB; VKB; KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
dr. Ringelhann Györgyné Külső meghívott

 

15./Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok igényléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 és a 4916/A/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés műanyagmentes rendezvények megtartásának előmozdítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
Farkas Attila alpolgármester

 

19./Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

20./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. IV. negyedévi feladattervéről, valamint a 2021.I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés parkolóhelyek ideiglenes és kizárólagos használatba adására a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet részére a Knézich Károly utcában
Oroján Sándor képviselő

 

23./Előterjesztés a közterületek tisztaságának javítása érdekében, a Városgondozás Nonprofit Kft. feladatellátásának támogatására
Oroján Sándor képviselő

 

24./Előterjesztés a koronavírus elleni védekezés célját szolgáló önkormányzati adományszámla létrehozására
Oroján Sándor képviselő

 

25./Előterjesztés a 2020. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

 

Tájékoztató
26./Tájékoztató a 2020. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

27./Tájékoztató a 2020. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
28./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZCSB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

Személyi ügy
29./Előterjesztés az KEVIKO Kft felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

30./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének személyére történő javaslattételről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Csák-Molnár Eszter Külső meghívott
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

Előterjesztés
31./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
ESBA