Ugrás a fő tartalomhoz
2023. június 04. | Bulcsú

A 2020. szeptember 30-i rendkívüli közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2020. szeptember 28.  |  Utoljára frissítve: 2020. december 08.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2020. szeptember 30-án 7:30 órakor a 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján rendkívüli közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
2./Előterjesztés a Katona téri Parkolóház vevőkijelölési jogáról (VGB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

3./Előterjesztés fejlesztési célok megvalósítása érdekében megindított versenyeztetési eljárás eredményéről (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Előterjesztés az Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 és a 4916/A/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

5./Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról (VIB, VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Meghívott:
Kiss Renáta EKMK igazgató
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

6./Előterjesztés az Egri Polgári Lövész Egylet lőtér fejlesztéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Tibor elnök, Egri Polgári Lövész Egylet

 

7./Előterjesztés az Emberfia Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Petőné Pászti Margit Judit elnök, Emberfia Alapítvány
Zelenszki Andrea vezető, Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

8./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2020. évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB,VPÜB,VSZCSB,VIB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2019. II. félévre, valamint 2020. I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bíró Mariann kuratóriumi elnök

 

11./Előterjesztés közterület elnevezésről (VIB; VKB; KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívott:
dr. Ringelhann Györgyné Külső meghívott

 

12./Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok igényléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés műanyagmentes rendezvények megtartásának előmozdítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
Farkas Attila alpolgármester

 

15./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. IV. negyedévi feladattervéről, valamint a 2021.I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés a 2020. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

 

Zárt ülés
18./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás vásárlás iránti kérelem elbírálásáról (VGB, VPÜB, VSZCSB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

Személyi ügy
19./Előterjesztés az KEVIKO Kft felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

20./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének személyére történő javaslattételről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Csák-Molnár Eszter Külső meghívott
Dr. Fodor András vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

Előterjesztés
21./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató
22./Tájékoztató a 2020. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Tájékoztató a 2020. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!