Ugrás a fő tartalomhoz
2023. szeptember 29. | Mihály

A 2022. április 28-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. április 14.  |  Utoljára frissítve: 2022. május 18.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


https://www.youtube.com/watch?v=EBnEtyzIDlA&t=28384s

Tévé Eger élő közvetítés: nyilt ülés

 

2022. április 28-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Komlósi Csaba tanácsnok

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (VPÜB,VKISZ,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Előterjesztés
(A napirendi pont vissza lett vonva) 4./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
EVAT Zrt képviselője

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 5./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
EVAT Zrt képviselője
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 6./Előterjesztés az Agria - Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
EVAT Zrt képviselője

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

8./Előterjesztés az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft
EVAT Zrt képviselője

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 9./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
EVAT Zrt képviselője
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

10./Előterjesztés a „Városgondozás Eger” Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról és a vele kötendő vállalkozási szerződésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető
EVAT Zrt képviselője

 

11./Előterjesztés a 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények működési célú támogatásának elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés a 2021. évi sportcélú támogatások elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a Felügyelő Bizottság 2022. évi munkatervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Vidó János Zoltánné ügyvezető
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

14./Előterjesztés működési célú támogatás nyújtásáról a Kulturális Kreatívok Egyesület részére az Egri Ifjúsági Zenei Program (EIZP) pályázati rendszerének működtetésére (VKISZB, VPÜB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Dobai Ákos Tóbiás Kulturális Kreatívok Egyesület elnöke

 

15./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosításáról (VKISZB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

 

16./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások önköltségének megállapításáról (VKISZB,KGY)
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

17./Előterjesztés a Harlekin Bábszínház jótékonysági előadásáról (VKISZB, VPÜB,VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Éry-Kovács András Harlekin Bábszínház igazgató

 

18./Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 2022 évi támogatási igény kérelméről (VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés Eger Város Klímastratégiája (2022-2030) elfogadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Varga Katalin Pro Regio Kft Külső meghívott

 

20./Előterjesztés az Eger belterület 5282 hrsz.-ú ingatlan egy részének térítésmentes átadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés a 2022. évi fejlesztési hitelfelvételről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés pályázat kiírásáról az Egri Kulturális és Művészeti Központ magasabb vezetői megbízására (VKISZB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 24./Előterjesztés ingatlan apport előkészítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
EVAT Zrt képviselője
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

25./Előterjesztés Eger, belterület 7831/17 ingatlan (Vámház u.) térítésmentes átvételéről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Eger Deák Ferenc u. 17. cím alatti hasznosításáról.
Mirkóczki Ádám polgármester

az előterjesztő visszavonta

 

27./Előterjesztés az Eger belterület 2015/23 hrsz-ú, természetben az Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 8 -10 sz. alatti ingatlan földszinti, ex- orvosi rendelőként hasznosított 125 m2 részét, áldozatsegítő Iroda céljára történő térítésmentes használatba adásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 28./Előterjesztés a mentőállomás részére nyújtandó támogatásról
Farkas Attila alpolgármester

 

29./Előerjesztés Eger város játszótereinek felújításáról
Minczér Gábor alpolgármester

 

30./Előterjesztés elektronikus népszavazás kivitelezéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

31./Előterjesztés az „Eger Rallye 2022” támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

32./Előterjesztés rendezvények támogatására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 33./Előterjesztés a Harley- Davidson Open Road Tour támogatására
Oroján Sándor képviselő

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 34./Előterjesztés az egri 9249/2 hrsz.-ú, ingatlan elbirtoklásáról. (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok

 

(A napirendi pont vissza lett vonva) 35./Előterjesztés az egri 5440 hrsz.-ú, ingatlant terhelő szolgalmi jogról.
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Dr. Pajtók Keve jogi képviselő

 

36./Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásról a 4607/A/1 és a 4607/A/6 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében
Mirkóczki Ádám polgármester

 

37./Előterjesztés az egri 4958/1/A/3 hrsz.-ú, természetben az Eger, Jókai u. 3. fsz. 3. szám alatt található ingatlan használatba adásáról az Egri Borút Egyesület részére
Sós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző

 

38./Az előterjesztés címe: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere illetményének módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

39./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. II. negyedévi feladattervéről, valamint a 2022. III. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

40./Előterjesztés a 2022. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlésii határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Tájékoztató
41./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

42./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Személyi ügy
43./Előterjesztés Pedagógus Napi kitüntetések, díjak adományozásáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

44./Előterjesztés az Eger Város Óvodái magasabb vezetői megbízásnak minősülő intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda pályázó
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető pályázó

 

Előterjesztés
45./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (Zárt ülés) (VKISZ,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

46./Előterjesztés a jegyző 140-8/2022. iktatószámú határozata helybenhagyásáról (Zárt ülés) (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

47./Előterjesztés a jegyző 996-3/2022. iktatószámú határozata helybenhagyásáról (Zárt ülés) (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Nyílt ülés

1. Sürgősségi indítvány: Előterjesztés sportcélú támogatások adományozásáról

Mirkóczki Ádám polgármester

 

2. Sürgősségi indítvány „Előterjesztés a Gárdonyi Emlékév támogatásról"

Mirkóczki Ádám polgármester

 

3. Sürgősségi indítvány „Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Bíráló Bizottsága tagcseréjéről

Minczér Gábor alpolgármester

 

4. Sürgősségi indítvány: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Oroján Sándor képviselő

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!