Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 23. | Béla

A 2022. augusztus 25-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2022. augusztus 12.  |  Utoljára frissítve: 2022. augusztus 25.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2022. augusztus 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és a Benedek Elek Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

Letölthető dokumentum szakmai bizottság üléséről készült jegyzőkönyv
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Gál Judit pályázó
Nagy Katalin pályázó

 

Rendelettervezet
2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (KGY? VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterület használatáról szóló 13/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit KEVIKO Prevenció Kft

 

Előterjesztés
5./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2021. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2021. évi díj megállapításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hartmanné Dr. Somogyi Kinga MÉDIA EGER Kft ügyvezetője

 

6./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

Letölthető dokumentum kiegészítés

 

7./Előterjesztés városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos döntésekről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető
Szabó László EKVI igazgató EKVI igazgató

 

8./Előterjesztés az EKVI Alapító Okiratának módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények részére biztosított közétkeztetési szolgáltatás és konyhák üzemeltetése koncesszióra kiírt versenyeztetési eljárás eredményéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

10 Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2022. évi módosításáról

Letölthető dokumentum

 

11./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. –vel kötött Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének módosításáról a Tihamér hóstya helyi közlekedésének, lakossági igényeket kiszolgáló változtatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./ Előterjesztés a 2021. évi sportcélú támogatások elszámolásáról (KGY,VPÜB)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

13./Előterjesztés az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére 2021. II. félévre, valamint 2022. I. félévre nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról, közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság részére támogatás nyújtásáról
Minczér Gábor alpolgármester

 

15./Előterjesztés szociális szolgáltatást biztosító feladat-ellátási szerződés megkötéséről és a feladat ellátáshoz szükséges önkormányzati ingatlan átadásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Rácsok Balázs Ökumenikus Segélyszervezet

 

16./Előterjesztés Heves Megyei Vízmű Zrt. - ivóvíz ágazat 2022. év I. féléves bérleti díjas szerződése elfogadásához
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Utasi Balázs beruházási osztályvezető Heves Megyei Vízmű Zrt.
Braun Beáta közgazdasági osztályvezető Heves Megyei Vízmű Zrt.
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h. Heves Megyei Vízmű zrt.

 

17./Előterjesztés a Tóth és Tóth borászat kitiltásáról Eger város rendezvényeiről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés az Egri Termálfürdőben alkalmazott belépőjegy árak módosításáról

Letölthető dokumentum részlet a FEB jegyzőkönyvéből
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft.
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

19./Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására irányuló pályázat kiírásáról

Letölthető dokumentum bizottsági vélemény 
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

20./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv Irányító Hatóság elé terjesztendő munkaanyagáról (VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser

 

22./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetésének ellenőrzéséről
Császár Zoltán képviselő

 

24./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 Letölthető dokumentum

 

25./Előterjesztés: „Felhívás egri és Eger környéki erdőbirtokosokhoz, erdőgazdálkodókhoz”
Komlósi Csaba elnök

 


26./Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése” című ellenőrzéséről.
Mirkóczki Ádám polgármester

 

27./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi indítvány: Előterjesztés a Grőber temető nyugati kerítésfal omlás és urnafal károsodás miatt vis maior pályázat benyújtásáról

Mirkóczki Ádám polgármester

Letölthető dokumentum előterjesztés

 

Sürgősségi indítvány „Előterjesztés az Eger, Dobó tér 11. szám alatt található, nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésre javasolt)

 

Sürgősségi indítvány Előterjesztés A Garzonház életveszélyes korlátrendszere helyreállítása érdekében

Letölthető dokumentum előterjesztés

 

                                                                          Zárt ülés

29./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására ( VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

30./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj adományozásáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

31./Előterjesztés a jegyző 9877-4/2022. iktatószámú határozata helybenhagyásáról (VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

32./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!