Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

A 2023. január 26-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2023. január 13.  |  Utoljára frissítve: 2023. február 21.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 https://www.youtube.com/watch?v=EcI754zlTwI&t=10873s Videó közvetítés

 

 

2023. január 26-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 


.1/Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger településképi védelméről szóló 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 


2./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2022. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesüléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
File Sándor Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató

 

3./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye részére történő vagyonkezelésbe adásról szóló megállapodás megkötéséről (VGB, VPÜB, KGY
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Szabó László EKVI igazgató 

 

4./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratainak módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója

 

5./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város II. Települési Környezetvédelmi Programjának (2022-2027) elfogadásáról (VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dukay Igor üzletvezető RENATUR 2005 Természet- és Környezetvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság

 

6./Előterjesztés az Életfa Környezetvédő Szövetséggel kötött közművelődési megállapodás módosításáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Csathó Tibor elnök,  ÉLETFA Környezetvédő Szövetség 

 

7./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal kötendő fenntartói megállapodásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Szinház igazgatója

 

 

Előterjesztés a Katona téri Parkolóház helyzetének rendezéséről (VGB, VPÜB, KGY) -az előterjesztő visszavonta ezt a napirendet!

Mirkóczki Ádám polgármester

 

9./Előterjesztés a 2022. évi sportcélú támogatások elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények működési célú támogatásának elszámolásáról (VPÜB/KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)

előterjesztés kiegészítéseLetölthető dokumentum
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az Eger közigazgatási területén található, volt termelőszövetkezeti, külterületi utak önkormányzati tulajdonba adásáról VGB, VPÜB, KGY
Sós Tamás elnök

 

14./Előterjesztés a 136/2018. (IV.26.) közgyűlési határozat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

5./Előterjesztés sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos döntésről (VGB,VPÜB, VKISZ)- -az előterjesztő visszavonta ezt a napirendet!

Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az Eger, Sánc utca 5.szám melletti úttest beszakadás miatt vis maior pályázat benyújtásáról -az előterjesztő visszavonta ezt a napirendet!

 

17./Előterjesztés az Eger, Darvas utca 26. szám előtti úttest beszakadás miatt vis maior pályázat benyújtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

19./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 

20./Előterjesztés az egri elkerülő út nyomvonalának szakmai egyeztetéséért, a NIF Zrt.-vel való kapcsolattartásért felelős önkormányzati tanácsnok beszámolójáról

 

Oroján Sándor tanácsnok

 

21./Előterjesztés az egri elkerülő út nyomvonalának társadalmi egyeztetéséért és a lakossággal való kapcsolattartásért felelős önkormányzati tanácsnok beszámolójáról

Keresztes Zoltán tanácsnok

 

22./Előterjesztés a Polgármester saját hatáskörben hozott 2022. IV. negyedévi döntéseinek végrehajtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés a Felsővárosi orvosi rendelők rezsitámogatásáról
Mirkóczki Zita elnök

Letölthető dokumentum táblázat

 

Meghívott háziorvosok:

dr. Román Sándor
dr. Singlár Zoltán
dr. Herczeg László
dr. Kollár Lajos

 

 

24./Előterjesztés EPIPEN oldatos injekció vásárlására az egri óvodák számára
Mirkóczki Zita elnök

 

25./Előterjesztés a 2023. évi Újévi koncert támogatásáról
Dr. Pócs Alfréd képviselő

 

 

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. I. negyedévi feladattervéről, valamint a 2023. II. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

 27./Előterjesztés a 2022. IV. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Sürgősségi indítvány Előterjesztés az egri 4858/A/1 hrsz-ú ingatlan használati jogának közcélú adományként történő átadásáról a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület részére

Előterjesztő: Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi indítvány: Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámolójáról az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

 Előterjesztő: Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés az 506/2022. (XI.24.), az 507/2022. (XI.24.), a 431/2022 (IX. 29) és a 432/2022 (IX. 29) számú közgyűlési határozatok visszavonásáról

Előterjesztő: Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

Mirkóczki Ádám polgármester

 

29./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Tájékoztató a 2023-as év rendezvényeiről

 

Mirkóczki Zita elnök 

 

Zárt ülés  

31./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

32./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 21300-4/2022. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Zárt ülés) VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!