Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

A 2023. május 25-I KÖZGYŰLÉS ANYAGA

Létrehozva: 2023. május 19.  |  Utoljára frissítve: 2023. június 08.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


Élő közvetítés

https://www.youtube.com/watch?v=2ydIsldXUw4 1. rész

https://www.youtube.com/watch?v=H8eTN6-eVrk  2. rész

 

 

 

2023. május 25-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján 

összehívott Közgyűlés

 

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet. 

 

 

1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradványának jóváhagyásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 Az előterjesztő visszavonta!

 

5./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, továbbá az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolójáról és 2023. évi munkatervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Egri Városfejlesztési Kft. képviselője
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Np. Kh. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kh. Np. Kft.
Nagy Mihály ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Np.Kft Eger Hulladékgazdálkodási Np. Kft.
File Sándor Pál Evat Zrt Igazgatóság elnöke
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató
Juhász Géza ügyvezető, Városgondozás Eger Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló

 

6./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.

 

7./Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójáról az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Erdeiné Tóth Emese helyi közszolgáltatási szakértő helyi közszolgáltatási szakértő, VOLÁNBUSZ Zrt.
Tóth Zoltán Heves vármegyei forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

8./Előterjesztés a helyi közlekedést érintő tanszünetes menetrend változtatásról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Erdeiné Tóth Emese helyi közszolgáltatási szakértő helyi közszolgáltatási szakértő, VOLÁNBUSZ Zrt.
Tóth Zoltán Heves vármegyei forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

9./Előterjesztés a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. részére 2022. április 1-től 2023. március 31-ig tartó időszakra nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető

 

 10./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos döntésekről

Mirkóczki Ádám polgármester

 

11./Előterjesztés „Hitelszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” tárgyú versenyeztetési eljárás eredményéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Mirkóczki Ádám polgármester

 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL !

1 3./Előterjsztés A Magyar Országgyűlés 5/2023. (III.31) határozata az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójára
Orosz Lászlóné képviselő

 

14./Előterjesztés a vízfelület használat 2023. évi támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott: Molnár László ügyvezető, Eger Termál Kft

 

15./Előterjesztés a 2023. évi sportcélú támogatásra benyújtott kérelmek elbírálásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az óvodai és bölcsődei közétkeztetés felülvizsgálatáról
Földvári Győző tanácsnok

Meghívottak:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató
Nagy Katalin óvodavezető

 

17./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, illetve a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2022. évben végzett feladatairól
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

18./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jogról az óvodák részére
Farkas Attila alpolgármester
Minczér Gábor alpolgármester

Meghívottak:
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Szűcs Tamás Evat Zrt. vezérigazgató
Nagy Katalin óvodavezető

 

Levéve a napirendről 19./Előterjesztés közbeszerzési eljárások megindításához szükséges többéves kötelezettségvállalásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Előterjesztés A Cukorbetegek Egri Egyesülete által használt Eger, Dobó tér 9. fsz. 4. 5042/A/4 hrsz. alatt működő Tanácsadó Iroda ingyenes, közcélú használatának biztosítására (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Orosz Lászlóné képviselő

Meghívott:
Jakabné Jakab Katalin elnök, Cukorbetegek Egri Egyesülete

 

21./Előterjesztés az Egri Zsidó Kulturális Egyesület működési és felhalmozási célú támogatásnak elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülésre javasolt!

 

22./Előterjesztés bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére
Mirkóczki Ádám polgármester
Meghívott:
Dr. Fejes Szonja vagyongazdálkodási divízióvezető, Evat Zrt.

 

23./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti-, bérleti-, és rekreációs földhasználatra vonatkozó díjakról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés Életutam földrajzi szemmel c. könyv kiadásához támogatás nyújtására
Orosz Lászlóné képviselő

 

25./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítására.
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

26./Előterjesztés a Belső Ellenőrzés 2022. évi munkájáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

27./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosításáról (VPÜB, VKISZB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

28./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról (VPÜB, VKISZB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

29./Előterjesztés Eger MJV Helyi Építési Szabályzatának és a Déli Iparterület szabályozási tervének módosításáról, a munkafolyamat megindításához szükséges döntés meghozataláról a Faiskola utca 10502/3 helyrajzi számú ingatlanra tervezett nyílászáró gyártó üzem elhelyezhetősége érdekében
Komlósi Csaba elnök

 

30./Előterjesztés Eger MJV településrendezési eszközeinek módosításáról, a munkafolyamat megindításához szükséges döntés meghozataláról a 87. számú Füzesabony – Eger – Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése kapcsán
Komlósi Csaba elnök

 

31./Előterjesztés a jelentős környezeti terheléssel járó ipari beruházások létesítésének feltételeiről
Komlósi Csaba képviselő

Meghívott:
Balla Péter meghívott

 

32./Előterjesztés közgyűlési határozatok visszavonásáról

Dr. Pápai Ákos képviselő

 

33./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

34./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 

 

35./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

36./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovács Ágnes  Egri Városfejlesztési Kft.

 

37./Tájékoztató ingaltanértékesítésre vonatkozó nyílt licites eljárásokról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés a „TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003, Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése" elnevezésű projekt szabad forrásának átcsoportosításáról

Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés

 


38./'Heves Vármegyéérrt' kitűntetési javaslat
Dr. Pápai Ákos képviselő

 

39./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének 4520-4/2023. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

40./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!