Ugrás a fő tartalomhoz
2024. február 28. | Ákos

A 2023. október 26-I KÖZGYŰLÉS ANYAGA

Létrehozva: 2023. október 20.  |  Utoljára frissítve: 2023. december 01.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. október 26-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

összehívott Közgyűlés

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xO-EfwmeiGc Közgyűlés ülésének élő közvetítése I. rész

https://www.youtube.com/watch?v=oAnqa18tgHc Közgyűlés ülésének élő közvetítése II. rész

https://www.youtube.com/watch?v=IsbscZIjwEE&t=9446s Közgyűlés ülésének élő közvetítése III. rész

 

1./Előterjesztés az önkormányzat számlavezetése és 2024. évi folyószámla hitelkeret igénybevétele tárgyában

Mirkóczki Ádám polgármester

 

2./Előterjesztés sportcélú létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan

Mirkóczki Ádám polgármester
Kovács-Csatlós Tamás képviselő

 

Rendelettervezet
3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Előterjesztés címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásáról, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének és annak mellékletét képező Déli Iparterület Szabályozási Tervének módosításáról a Marshall ablakgyár új nyílászáró gyártó üzemének elhelyezhetősége érdekében a Faiskola utca 10502/3 helyrajzi számú ingatlant és tömbjét érintően
Komlósi Csaba képviselő

 

Meghívottak:

 

Osztafin Zsolt, tulajdonos, kérelmező

S. Vasi Ildikó – ügyvezető, PRO-TERRA KFT.

 

8./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának megválasztásáról


Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

9./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2023. évi üzleti tervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Np. Kh. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kh. Np. Kft., Egri Városfejlesztési Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
File Sándor Pál igazgatóság elnöke, EVAT Zrt.
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Eged István Renátó ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

10./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2023. évi üzleti tervének I. negyedéves és I. féléves teljesüléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

11./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött közszolgáltatási támogatási szerződés módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Eged István Renátó ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft./Eger és Körzete Hulladékkezelő Kh. Np. Kft.

 

12./Előterjesztés a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel a védőnői alapellátási feladatok átadása tárgyban kötött megállapodás módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Dr. Vácity József Főigazgató Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

 

13./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város településtervének államigazgatási és partnerségi egyeztetésre bocsátásáról
Komlósi Csaba képviselő

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 

14./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2023/2024. nevelési évre szóló munkaterveiről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea Egri Kertvárosi Óvoda- igazgató
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- igazgató
Cserhalmi Nagy Katalin Szivárvány Óvoda- igazgató

 

15./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

16./Előterjesztés „ A Gárdonyi Géza Színház pénzügyi helyzetének alakulása' című Állami Számvevőszék ellenőrzése jelentésről
Dr. Bánhidy Péter jegyző
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

17./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés a 2023. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények közgyűlési hatáskörű működési célú támogatásainak elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés egyes ingatlanok használata után fizetendő minimális díj felülvizsgálatáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

20./Előterjesztés Érsek u. 10. sz. alatti műterem kedvezményes használatba adásáróletöl
Mirkóczki Zita képviselő

Meghívott:
Dr. Fejes Szonja vagyongazdálkodási divízióvezető, Evat Zrt.

 

21./Előterjesztés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem bérlőkijelölési jogával érintett fecskelakásokra vonatkozó megállapodás megkötéséről
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Dr. Fejes Szonja vagyongazdálkodási divízióvezető, Evat Zrt.

 

22./Előterjesztés az egri 2794 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adásáról
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Dr. Hadnagy József Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány, alapító

 

23./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti-, bérleti-, és rekreációs földhasználatra vonatkozó díjakról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról és biztosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

25./Előterjesztés a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

26./Előterjesztés a „Mit jelent számomra a Szent Korona?” rajzpályázat támogatásáról
Dr. Pócs Alfréd képviselő

 

27./Előterjesztés a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

28./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

 

29./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 

Tájékoztató
30./Tájékoztató a tájékoztató két ülés között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

31./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I. féléves gazdálkodásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi indítvány :Előterjesztés a jelentős környezeti terheléssel járó ipari beruházások létesítésének feltételeiről

Minczér Gábor alpolgármester

 

 SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Előterjesztés a 2023. évi adventi és szilveszteri programok támogatásáról

Mirkóczki Ádám

 

ZÁRT ÜLÉS

Személyi ügy
32./Előterjesztés soron kívüli bírósági ülnökválasztásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

Előterjesztés
33./Előterjesztés a polgármester 1566-183/2023. iktatószámú határozata helybenhagyásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott : Juhász Zoltán, kérelmező

 

34./Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
Mirkóczki Zita

 

35./Előterjesztés óvodai fenntartói döntésről
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!