Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

A 2023. szeptember 28-I KÖZGYŰLÉS ANYAGA

Létrehozva: 2023. szeptember 22.  |  Utoljára frissítve: 2023. november 24.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WaezgGUVXv0 Közgyűlés ülésének élő közvetítése I. rész

https://www.youtube.com/watch?v=FT51lotJvp0&t=3042s Közgyűlés ülésének élő közvetítése II. rész
https://www.youtube.com/watch?v=Mk3oBYcrAXQ&t=16s Közgyűlés ülésének élő közvetítése II I. rész

 

2023. szeptember 28-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

összehívott  Közgyűlés

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet

1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének és annak mellékleteit képező Szabályozási Terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról a 87. számú Füzesabony – Eger – Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése kapcsán (I. forduló VUKKB, KGY)
Komlósi Csaba képviselő

Meghívott:
Kiss- Oláh Renáta TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Farkas László Értékterv Kft.

 

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásáról, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

5./Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Szabó László EKVI igazgató EKVI igazgató
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

6./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete ezüst hársfa helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításáról (II. forduló)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Ferenczy Tamás
Dr. Daragó Eszter kérelmező

 

7./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28) önkormányzati rendelet módosításáról
Orosz Lászlóné képviselő

 

Előterjesztés

8./Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének I. negyedéves és I. féléves teljesüléséről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.

 

9./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére 2023-ban nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Np. Kh. Kft.

 

10./Előterjesztés a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság által ellenőrzött dokumentumáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser

 

11./Előterjesztés az Egri Szociális Otthonért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

12./Előterjesztés a Kertész utcai Parkolóház megbízási szerződésének meghosszabbításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

13./Előterjesztés ingatlanok elidegenítésére vonatkozó ármeghatározásról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés ingatlanok elidegenítéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés üzletek és egyéb helyiségek elidegenítéséről (egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés az egri 675 hrsz-ú ingatlan egy részének térítésmentes használatba adásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés a 70/2023 (II.14.) számú Közgyűlési határozat módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról és biztosításáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

20./Előterjesztés Szent István király emlékoszlop létesítéséről a Tinódi Sebestyén utca (hrsz.10038) közterületén
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Hoór Kálmán Fertálymester építtetők képv.

 

21./Előterjesztés a Generali a Biztonságért Alapítvány közönségszavazásán elnyert SafeCross okoszebra létesítése az Eger, Cifrakapu utca 138. szám mellett található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél
Mirkóczki Ádám polgármester

 

22./Előterjesztés a helyi közlekedést érintő menetrend változtatásról (VGB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Erdeiné Tóth Emese helyi közszolgáltatási szakértő helyi közszolgáltatási szakértő, VOLÁNBUSZ Zrt.
Tóth Zoltán Heves vármegyei forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Zrt.

 

23./Előterjesztés a Polgármester saját hatáskörben hozott 2023. II. negyedévi döntéseinek végrehajtásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés az Életfa Környezetvédő Szövetség részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Csathó Tibor ÉLETFA Környezetvédő Szövetség

 

25./Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat részére nyújtott fejlesztési célú támogatás elszámolásáról (VPÜB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

26./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról (VKISZB, KGY)
Farkas Attila alpolgármester

 

27./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város II. Települési Környezetvédelmi Programja (2022-2027) végrehajtási tervének ütemezésére
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

28./Előterjesztés pályázati felhívás kiírásáról a Dobó István Vármúzeum magasabb vezetői (igazgatói)  munkakör betöltésére
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

 

29./Előterjesztés óvodai úszásoktatással kapcsolatos döntésről
Minczér Gábor alpolgármester

 

30./Előterjesztés Szeles Bálint Egri Sportoló rövid és hosszú távú támogatásáról
Orosz Lászlóné képviselő

 

31./Előterjesztés az Országgyűlés 5/2023. (III.31) határozata elfogadásáról
Orosz Lászlóné képviselő

 

32./Előterjesztés visszatérő felsővárosi probléma megoldásáról
Keresztes Zoltán tanácsnok

 

33./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

34./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról
Földvári Győző tanácsnok

 

35./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. IV. negyedévi feladattervéről és a 2024. I. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

36./Előterjesztés a 2023. III. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

 

Tájékoztató

37./Tájékoztató a tájékoztató két űlés között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

Sürgősségi indítvány: Előterjesztés a Heves Vármegyei Sportmúzeum támogatására 

Kovács-Csatlós Tamás

Letölthető dokumentum

 

Sürgősségi indítvány: Előterjesztés a Csányi Barna Vívó Klub Eger támogatására

Letölthető dokumentum

dr. Pócs Alfréd

 

Sürgősségi indítvány: Előterjesztés Egri Bor Ünnep Szent Donát Napján rendezvény támogatására

Letölthető dokumentum

Mirkóczki ádám

 

Zárt ülés

38./Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásáról (VGB, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

39./Előterjesztés bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére (VGB, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Dr. Fejes Szonja vagyongazdálkodási divízióvezető, Evat Zrt.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.
Cseh András külső meghívott

 

40./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos döntésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Eged István Renátó ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER Kft.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

41./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

42./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!